ปุจฉา-วิสัชนา > บุญ บาป ศีล ทาน กรรม > ให้ข้อมูลตามจริง จะเป็นการสร้างเวรกรรมไหม
กลับหน้าแรก

ให้ข้อมูลตามจริง จะเป็นการสร้างเวรกรรมไหม

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 23 กันยายน 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการเจ้าค่ะ ดิฉันมีเรื่องอยากจะรบกวนเรียนถามพระอาจารย์ว่าเราจะทำอย่างไรดีเวลามีหน่วยงานอื่นโทรศัพท์มาถามถึงคนที่เคยทำงานอยู่กับเราแล้วลาออกไปสมัครงานกับเขา ถ้าคนนั้นดีไม่มีปัญหาก็ดีไป แต่ถ้าเขาไม่ดี จะบอกว่าไม่รู้ก็ไม่ได้ เพราะไม่เป็นความจริง จะบอกว่าดี ก็กลัวว่าเป็นการโกหก จะบอกความจริงทั้งหมดก็กลัวบาปอีกแบบ กลัวเป็นการสร้างกรรมเพราะเท่ากับไปตัดโอกาสในการหางานใหม่ของเขา บางทีจะบอกแค่ส่วนดีส่วนเดียวก็กังวลอีกค่ะ ว่าถ้าเจ้านายใหม่ไปรู้ทีหลังก็จะไม่พอใจเราเสียเปล่าๆ เพราะก็เป็นคนในวงการเดียวกัน รู้จักๆ กันอยู่แล้ว ทำอย่างไรดีเจ้าคะ กราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ

 

อาตมาคิดว่าคุณควรบอกความจริงหรือตามที่ได้รู้ได้เห็นด้วยตัวเอง โดยพูดแต่ข้อเท็จจริง ไม่ใส่ความคิดเห็นหรือตัดสินเขา ขณะเดียวกันก็ควรพูดทั้งด้านที่เป็นบวกและลบ เพราะคนเราคงไม่ได้มีแต่ด้านใดด้านหนึ่งอย่างเดียว

การทำสิ่งที่ถูกต้องหรือสิ่งที่ควรทำนั้น ไม่ควรมองว่าเป็นการสร้างเวรกรรมต่อใคร จะเป็นเวรกรรมต่อเมื่อเรามีเจตนาร้ายต่อเขา ทุกวันนี้มีคนเข้าใจผิดในเรื่องนี้มาก เห็นมีการกระทำผิดในหน่วยงาน คือทุจริต รับเงินใต้โต๊ะ ก็ไม่กล้าแจ้งผู้บังคับบัญชาหรือผู้รับผิดชอบ เพราะกลัวว่าจะเป็นเวรกรรมต่อเขา ทั้ง ๆ ที่การทำเช่นนั้นเป็นหน้าที่ของเราที่พึงมีต่อธรรมและต่อหน่วยงาน หากเขาจะต้องได้รับโทษ นั่นก็เพราะผลแห่งกรรมเลวที่เขาทำต่างหาก

ในกรณีของคุณก็เช่นกัน หากเขาประพฤติตัวไม่ดี แล้วไม่ได้งานใหม่ เพราะอีกหน่วยงานรู้ว่าเขามีประวัติอย่างไร นั่นก็เป็นเพราะกรรมของเขาเอง หากคุณพูดตามความจริงโดยไม่มีเจตนาร้าย ก็ไม่ควรมองว่าเป็นเรื่องเวรกรรม แต่ถ้าหากคุณคิดว่าเขามีโอกาสที่จะกลับตัวกลับใจได้ ก็ควรบอกประเด็นนี้ให้ผู้ที่มาสอบถามได้ทราบด้วย

อย่างไรก็ตามหากคุณไม่สะดวกใจที่จะพูดถึงเขาในทางไม่ดี ขณะเดียวกันก็ไม่อยากโกหก ก็ควรบอกผู้ที่มาสอบถามตามตรงว่า ไม่ขอให้ความเห็นในเรื่องนี้

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved