ปุจฉา-วิสัชนา > มีคนแอบอ้างตัวว่าเป็นพระศรีอาริย์
กลับหน้าแรก

มีคนแอบอ้างตัวว่าเป็นพระศรีอาริย์

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 22 สิงหาคม 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการเจ้าคะ หนูมีเรื่องเคลือบแคลงใจ เกี่ยวกับยุคของพระศรีอริยเมตรไตยมากเลยคะ แต่ไม่รู้จะไปถามผู้ที่รู้จริงได้ที่ไหน จึงส่งข้อความมาถามหลวงพ่อ ตอนนี้หนูเจอหลายคนที่แอบอ้างตัวว่าเป็นพระศรีอริเมตรไตย ลงมาจุติแล้ว ทั้ง ๆ ที่เป็นแค่คนธรรมดา และไม่ได้ถือครองสมณะสงฆ์ และกล่าวว่าตนสามารถแสดงอิทธิฤทธิ์อะไรได้มากมาย บรรลุซึ่งนิพพานได้ด้วยตนเอง ซึ่งตรงนี้ มันทำให้หนูคิดว่า พวกเขาเหล่านั้น ทำเพื่อสิ่งใด...และถ้าถึงยุคของพระศรีอาริย์จริง ท่านจะมาจุติเป็นใครคะ ...รบกวนหลวงพ่อไขข้อกระจ่างให้ลูกด้วยนะคะ

ใครที่อ้างว่าตนเองเป็นพระศรีอาริย์อยู่ตอนนี้ หากไม่เป็นคนเสียสติก็เป็นคนหลอกลวง เพราะพระศรีอาริย์นั้นเป็นพระนามของพระพุทธเจ้าซึ่งจะอุบัติในภาคภาคหน้าหลังจากสิ้นศาสนาพระโคดม (ตอนนี้เรายังอยู่ในยุคศาสนาพระโคดม) และตราบใดที่ศาสนาพระโคดมยังมีอยู่ จะมีพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งอุบัติขึ้นไม่ได้
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved