ปุจฉา-วิสัชนา > เมื่อเพื่อนเศร้า เราควรทำอย่างไร
กลับหน้าแรก

เมื่อเพื่อนเศร้า เราควรทำอย่างไร

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 20 สิงหาคม 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการพระไพศาล วิสาโล ขออนุญาตเรียนถามว่าหากเราโทรศัพท์ไปหาเพื่อนแล้วเสียงตอบมาเป็นเสียงเพื่อนที่กำลังร้องไห้ คุยกับเราก็ร้องไห้อยู่ พร่ำพูดว่าอยู่ตัวคนเดียวแล้ว ทุกคนทิ้งไปหมดแล้ว เราก็บอกให้คิดถึงตนเองให้ได้ก่อน คิดถึงลมหายใจของตนเอง มีแค่นี้เอง เขาก็บอกไม่ได้ คิดแต่ว่าคนทิ้งไปและร้องไห้ตลอด จนเขาวางหูไป ก็ยังไม่หยุดร้อง คุยกันอยู่ ประมาณ 5 นาที เราควรทำอย่างไรดีเจ้าคะ? นมัสการขอบพระคุณเจ้าค่ะ

เวลาคนมีความทุกข์แบบนั้น การแนะนำธรรมะหรือให้ข้อคิดที่เป็นเหตุผลนั้น มักมีประโยชน์น้อย เพราะใจเขายังไม่พร้อมที่จะรับฟัง แต่หากให้กำลังใจเขา จะช่วยได้มากกว่า เช่น บอกให้เขารู้ว่าเขายังมีคนอื่นที่รักเขา เช่น พ่อแม่มิตรสหาย หรืออย่างน้อยเขาก็ยังมีคุณอีกคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนเขาและพร้อมจะช่วยเหลือเขา ที่จริงเพียงแค่คุณรับฟังเขาระบายความทุกข์ ก็ช่วยเขาได้มาก เพราะเวลาคนเรามีความทุกข์ ย่อมอยากมีคนรับฟังหรือพร้อมจะเข้าใจเขา โดยไม่ด่วนตัดสินว่าเขาผิด เลวหรือโง่ ต่อเมื่อเขารู้สึกดีขึ้นแล้ว จึงค่อยแนะนำธรรมะหรือข้อเตือนให้เขา เพราะตอนนั้นเขาจะพร้อมมากขึ้นในการรับฟังคำแนะนำหรือคำท้วงติง
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved