ปุจฉา-วิสัชนา > เมื่อต้องทำงานร่วมกับคนขี้โกง
กลับหน้าแรก

เมื่อต้องทำงานร่วมกับคนขี้โกง

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 20 สิงหาคม 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการพระอาจารย์ อยากสอบถามเพื่อขอธรรมเป็นทางชีวิต เมื่อต้องทำงานร่วมกับคนที่มีพฤติกรรมเสื่อม เช่น ยักยอกเงินและเวลาทำงาน เมื่อเราเลี่ยงไม่ได้ยังต้องทำงานร่วม อยากถามพระอาจารย์ว่าธรรมใดจะเป็นเกราะป้องกันตัวและใจได้ เมื่อต้องอยู่ใกล้กับคนประเภทนี้ และในบางครั้งจะใช้อำนาจการงานมาบีบให้เราเดินทางเสื่อมตาม ขอกราบพระคุณเจ้า

อย่างแรกที่คุณควรมี คือสติรู้เท่าทันความเกลียดหรือความรู้สึกลบที่มีต่อคนเหล่านี้ เพราะหากคุณเกลียดชังหรือรู้สึกลบต่อเขา คุณจะมีความทุกข์มากเวลาทำงานร่วมกับเขา และหากเป็นไปได้ควรมีเมตตาต่อคนเหล่านั้นให้มากเพราะเขากำลังสร้างบาปกรรมโดยไม่รู้ตัว อย่างไรก็ตามคนที่จะได้รับประโยชน์จากความเมตตาดังกล่าวก็คือตัวคุณนั่นเอง เพราะเมตตาจะเป็นเกราะป้องกันไม่ให้ความเกลียดชังครอบงำจิตใจของคุณ

ขณะเดียวกันคุณก็ควรมีขันติธรรมด้วย เพราะอาจอารมณ์เสียได้ง่ายเวลาทำงานกับเขาเหล่านั้น พยายามอดกลั้น อย่าลุแก่อารมณ์หรือบันดาลโทสะ เพราะจะทำให้คุณมีศัตรูเพิ่มขึ้น

พร้อมกันนั้นคุณควรเสริมสร้างฉันทะในงานให้มีขึ้นหรือเพิ่มขึ้น เพราะจะช่วยให้คุณทำงานอย่างมีความสุข ความสุขนั้นจะหล่อเลี้ยงใจคุณให้ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและไม่หวั่นไหวง่ายเมื่อประสบอุปสรรคโดยเฉพาะจากเพื่อนร่วมงาน

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved