ปุจฉา-วิสัชนา > คนไม่รักดี
กลับหน้าแรก

คนไม่รักดี

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 18 สิงหาคม 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
สามีรู้ว่าทำผิด แต่ก็ยังผิดซ้ำหลายครั้ง พูดคุยก็เฉย ไม่ตอบโต้ แล้วก็ทำผิดอยู่อย่างนั้น จนบางครั้งรุนแรง ก็ขอโทษ ขอโอกาส แล้วก็ทำผิดซ้ำ ๆ อีก ก็ทำเป็นเฉยอีก ไม่ตอบโต้ ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ พูดก็พูดไป ทำหูทวนลม มันทำให้ตัวเราเองเบื่อมาก ๆ แต่ก็ต้องเห็นหน้ากันอยู่ทุกวัน ทำใจก็แล้ว บางครั้งมันก็ไม่ไหวจริง ๆ ก็จะเกิดอารมณ์โกรธ สงสารลูกก็สงสาร รู้อยู่นะคะว่าต้องทำใจ ทำใจ ทำใจ แต่เค้าก็ทำผิด ทำผิด ทำผิด อึดอัดมาก ๆ ค่ะ

การที่เขาเป็นเช่นนั้นอาจเป็นเพราะเขาไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง ทำให้ขาดเรี่ยวแรงหรือความขวนขวายในการปรับปรุงตนเอง จึงทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า ที่เขาไม่ตอบโต้เวลาถูกว่ากล่าวก็เพราะเขารู้ตัวว่าผิด แต่ขณะเดียวกันเขาก็ทำหูทวนลมเพราะได้ยินคำต่อว่าจนชินแล้ว ดังนั้นอาตมาจึงไม่แน่ใจว่าคำต่อว่าของคุณจะช่วยเขาได้หรือไม่

จะดีกว่าไหมหากคุณให้กำลังใจเขาแทนที่จะต่อว่า เพราะหากเขาไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง กำลังใจจากคนใกล้ชิดจะช่วยเขาได้ ทำให้เขาเกิดความพากเพียรพยายามที่จะแก้ไขปรับปรุงตนเอง แทนที่จะหมดอาลัยตายอยากหรือท้อแทในตนเอง

คุณน่าจะลองถามเขาว่า เขามีปัญหาอะไร ทำไมถึงยังทำผิดซ้ำซาก มีอะไรที่คุณจะช่วยเขาได้บ้าง อาตมาคิดว่าเขาเองก็มีความใฝ่ดี อยากจะทำตัวให้ดีกว่านี้ แต่ความใฝ่ดีนั้นไม่มีกำลังพอที่จะเอาชนะความขี้เกียจหรือท้อแท้ หากคุณช่วยหนุนเสริมความใฝ่ดีในใจเขา เขาก็น่าจะมีกำลังเพิ่มขึ้นจนชนะความเฉื่อยชาได้ในที่สุด

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved