ปุจฉา-วิสัชนา > เข้าใจเรื่องการตายอย่างสงบ
กลับหน้าแรก

เข้าใจเรื่องการตายอย่างสงบ

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 16 สิงหาคม 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

ถ้าหากมีคนเข้าใจเรื่องการตายอย่างสงบ จะทำให้การขัดแย้งในการเตรียมตัวตายให้ญาติหรือตัวเองจะหมดไป เพราะว่าคนส่วนใหญ่เข้าใจตรงกัน เป็นไปได้ไหมคะ

ถ้าลูกหลานญาติมิตรเข้าใจเรื่องการตายอย่างสงบ ความขัดแย้งในการช่วยเหลือผู้ใกล้ตายจะลดลงไปได้มาก เพราะที่ผ่านมามักมีความขัดแย้งระหว่างผู้ที่อยากยื้อให้มีลมหายใจได้นานที่ สุด (จึงต้องมีการแทรกแซงร่างผู้ป่วยอย่างเต็มที่) กับผู้ที่อยากให้ผู้ป่วยตายอย่างสงบ (จึงไม่อยากให้ทำอะไรกับร่างกายผู้ป่วยอีกแล้ว แต่ให้เน้นเรื่องการดูแลจิตใจเขาแทน) หากเข้าใจตรงกันในเรื่องการตายอย่างสงบ การช่วยเหลือผู้ป่วยก็จะไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากแก่ผู้ใกล้ตายจนถึงวาระที่เขาจากไป

สำหรับผู้สนใจโครงการเผชิญความตายอย่างสงบ
http://www.budnet.org/peacefuldeath/index.php
https://www.facebook.com/pages/Peaceful-Death/250414464970307

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved