ปุจฉา-วิสัชนา > ส่งคนตายอย่างไรดี
กลับหน้าแรก

ส่งคนตายอย่างไรดี

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 14 สิงหาคม 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

ได้มีโอกาสส่งคนตาย เมื่อเร็วๆ นี้ ขณะที่จิตคนตายกำลังจะไป ควรทำอะไรดีค่ะ ระหว่างฟังบทสวดมนต์ สวดมนต์ กับให้ลูกหลานพูดอำลาพูดคุยถึงสิ่งดีๆ

ขึ้นอยู่กับนิสัยหรือความสนใจของผู้ใกล้ตาย ถ้าเขาสนใจธรรมะ การสวดมนต์ให้เขาฟังน่าจะดีกว่าอย่างอื่น (แต่ก่อนหน้านั้นลูกหลานน่าจะมีโอกาสกล่าวคำอำลาหรือพูดคุยถึงสิ่ง ๆ ดีเขาประทับใจและภาคภูมิใจ) แต่หากเขาเป็นคนที่ไกลวัด ไม่ค่อยสนใจเรื่องธรรมะ การได้ยินลูกหลานกล่าวคำอำลา หรือพูดถึงคุณงามความดีของเขา รวมทั้งพูดถึงสิ่งดี ๆ ที่เขานับถือ จะช่วยน้อมใจเขาให้สงบได้ดีกว่า
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved