ปุจฉา-วิสัชนา > เปิดบทสวดมนต์ให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายฟังจะดีไหม
กลับหน้าแรก

เปิดบทสวดมนต์ให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายฟังจะดีไหม

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 13 สิงหาคม 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะ อยากจะกราบเรียนถามเกี่ยวกับการเปิดบทสวดมนต์ให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายฟังค่ะ คือเมื่อหนูประเมินเกี่ยวกับความต้องการด้านจิตวิญญาณแล้วพบว่าผู้ป่วยชอบฟังบทสวดมนต์ จึงได้นำมาเปิดให้ฟัง จากการสังเกตพบว่า สีหน้าผู้ป่วยดูสงบขึ้นๆจนสิ้นลม หนูคิดว่านั้นคือจิตสุดท้ายที่ไปดี แต่ในที่ประชุมมีท่านหนึ่งกล่าวว่า การเปิดบทสวดมนต์ควรเปิดก่อนที่ผู้ป่วยจะเข้าสู่ระยะก่อนสิ้นลม เพราะจากประสบการณ์เขารู้สึกรำคาญเมื่อได้ยิน เสียงสวดมนต์ทั้งที่ปกติเขาชอบการสวดมนต์ ท่านผู้นี้กล่าวว่า ช่วงก่อนสิ้นลมคือช่วงที่ควรเงียบสงบให้มากที่สุด (ระยะก่อนสิ้นลม คือช่วงหายใจเหนื่อยกระสับกระส่าย ความดันโลหิตต่ำ) หนูจึงอยากกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะว่า ควรจะเปิดเทปบทสวดมนต์ช่วงเวลาไหน อย่างไร กราบขอบคุณพระอาจาย์ค่ะ

เรื่องเปิดบทสวดมนต์นั้น ไม่มีสูตรสำเร็จว่าควรเปิดตอนไหน บางคนก็รู้สึกดีที่ได้ฟังบทสวดมนต์จนวาระสุดท้าย แต่บางคนอาจไม่ชอบดังท่านที่แสดงความเห็นในที่ประชุม มีบางท่านแม้เป็นคนธัมมะธัมโม ชอบเข้าวัดทำบุญ แต่พอลูกเปิดบทสวดมนต์ก็กระสับกระส่าย พูดง่าย ๆ ต่างคนต่างก็ชอบไปคนละแบบ ดังนั้นสิ่งที่ควรทำคือสังเกตว่าเขารู้สึกอย่างไรเวลาเปิดบทสวดมนต์ ถ้าเขามีการตอบสนองที่ดี ก็ควรเปิดให้เขาฟัง แต่ถ้าเขามีอาการตอบสนองที่ไม่สู้ดี ก็หยุดเสีย

อนึ่งมีข้อสังเกตว่านักปฏิบัติธรรมบางท่าน เมื่อใกล้จะสิ้นลม อยากใช้เวลาช่วงที่เหลือในการทำสมาธิภาวนา เช่น ตามลมหายใจ หรือดูจิต ดังนั้นจึงอาจต้องการความเงียบ จึงไม่ควรเปิดบทสวดมนต์เพราะจะกลายเป็นการรบกวนการปฏิบัติของเขา

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved