ปุจฉา-วิสัชนา > คนชอบนินทา ช่างน่าสงสาร
กลับหน้าแรก

คนชอบนินทา ช่างน่าสงสาร

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 12 สิงหาคม 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

พระอาจารย์ค่ะ หนูมีเพื่อนที่ทำงาน ชอบนินทาเอาเรื่องส่วนตัวมาพูดให้เพื่อนเสียหายอยู่เสมอ และบางครั้งก็เอาเพื่อนที่สนิทในกลุ่มมาเล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟัง หนูสงสัยค่ะ พวกนี้เค้ามีความสุขมั้ยคะ และเค้าจะได้รับกรรมอะไรบ้างคะ

คนที่ชอบนินทาคนอื่นให้เสียหายนั้น เป็นเพราะเขาเองมีความทุกข์อยู่ก่อนแล้ว เช่น อิจฉาคนอื่น หรือมองคนอื่นในแง่ลบ ทัศนคติแบบนี้ย่อมทำให้ใจเขาเป็นอกุศล จึงแสดงออกด้วยการนินทาว่าร้ายคนอื่น และเมื่อทำไปแล้ว ย่อมต้องได้รับผลกระทบ(หรือวิบาก)จากกรรมนั้น ๆ เช่น ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากคนอื่นน้อยลง หรือเสียภาพพจน์ไปเลย อีกทั้งยังมีศัตรูมากขึ้น ทำอะไรก็ยากจะสำเร็จ ไม่ได้รับความเจริญ ทั้งหมดนี้ย่อมทำให้ชีวิตของเขาไม่ได้รับความสุข หรือถึงจะมีสุขก็ชั่วคราว

คนประเภทนี้ที่จริงก็น่าสงสารเพราะถ้าเขาไม่ทุกข์เขาคงไม่ทำ และเมื่อหลงทำไปก็ต้องมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้า ข้อสำคัญก็คือ เมื่อเจอคนแบบนี้ อย่าตอบโต้ด้วยการนินทาเขาหรือใส่ร้ายเขา ในเมื่อเราเห็นว่าเขาทำไม่ดี เราก็ไม่ควรทำอย่างเขา เมื่อเราไม่ชอบเขา ก็ไม่ควรเอาเขามาเป็นครูของเรา

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved