ปุจฉา-วิสัชนา > เมื่อเพื่อนร่วมงานโง่งกและเห็นแก่ตัว วางใจอย่างไรดี
กลับหน้าแรก

เมื่อเพื่อนร่วมงานโง่งกและเห็นแก่ตัว วางใจอย่างไรดี

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 11 สิงหาคม 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการพระอาจารย์ มีคำถามค่ะ ใช้ชีวิตทำงานในต่างประเทศห่างไกลจากครอบครัว ผู้ร่วมงานซึ่งมีไม่กี่คน แต่มีทั้งคนโง่ คนงก คนเห็นแก่ตัวเอาแต่ได้และฉลาดแกมโกงในการหาประโยชน์ใส่ตนโดยใช้เงินหลวง คำถามไม่ใช่การเปลี่ยนคนต่าง ๆ เหล่านั้นจากคนโง่เป็นคนฉลาด คนงกเป็นคนโอบอ้อมเห็นอกเห็นใจผู้อื่น คนโกงเป็นคนประมาณตนและใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ฯลฯ แต่ทำอย่างไรให้เรามีความสงบสุขท่ามกลางความรู้สึกอึดอัดและรังเกียจพฤติกรรมเหล่านั้น

 

อย่างแรกที่คุณควรมี คือสติรู้เท่าทันความเกลียดหรือความรู้สึกลบที่มีต่อคนเหล่านี้ เพราะหากคุณเกลียดชังหรือรู้สึกลบต่อเขา คุณจะมีความทุกข์มากเวลาทำงานร่วมกับเขา และหากเป็นไปได้ควรมีเมตตาต่อคนเหล่านั้นให้มากเพราะเขากำลังสร้างบาปกรรมโดยไม่รู้ตัว อย่างไรก็ตามคนที่จะได้รับประโยชน์จากความเมตตาดังกล่าวก็คือตัวคุณนั่นเอง เพราะเมตตาจะเป็นเกราะป้องกันไม่ให้ความเกลียดชังครอบงำจิตใจของคุณ ขณะเดียวกันคุณก็ควรมีขันติธรรมด้วย เพราะอาจอารมณ์เสียได้ง่ายเวลาทำงานกับเขาเหล่านั้น พยายามอดกลั้น อย่าลุแก่อารมณ์หรือบันดาลโทสะ เพราะจะทำให้คุณมีศัตรูเพิ่มขึ้น พร้อมกันนั้นคุณควรเสริมสร้างฉันทะในงานให้มีขึ้นหรือเพิ่มขึ้น เพราะจะช่วยให้คุณทำงานอย่างมีความสุข ความสุขนั้นจะหล่อเลี้ยงใจคุณให้ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและไม่หวั่นไหวง่ายเมื่อประสบอุปสรรคโดยเฉพาะจากเพื่อนร่วมงาน
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved