ปุจฉา-วิสัชนา > พระในเมืองควรใส่รองเท้าบิณฑบาตหรือไม่
กลับหน้าแรก

พระในเมืองควรใส่รองเท้าบิณฑบาตหรือไม่

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 9 สิงหาคม 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

เรียนถามพระอาจารย์ที่เคารพ การบิณฑบาตในเมืองสมัยนี้ พระควรสวมรองเท้าหรือไม่คะ เวลาโยมใส่บาตรในวันทำงาน ไม่สะดวกในการถอดรองเท้า เชื้อโรคสมัยนี้ก็แรง พื้นก็สกปรก น่าเป็นห่วงสุขอนามัยของพระ

เท่าที่ทราบการถอดรองเท้าบิณฑบาตในเมืองไม่ได้ก่อปัญหาแก่พระส่วนใหญ่ พระท่านยังถอดรองเท้าบิณฑบาตได้ตามปกติ แม้พื้นจะสกปรก แต่ไม่ค่อยเป็นปัญหาแก่ท่านเท่าใด หากเท้าสัมผัสพื้นเป็นประจำ ก็จะมีภูมิคุ้มกันไปเอง ที่ต้องระวังหน่อยก็คือเศษแก้ว แต่ถ้าเดินระมัดระวัง ก็ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใด
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved