ปุจฉา-วิสัชนา > พระถ่ายรูปมาลง facebook ได้ไหม
กลับหน้าแรก

พระถ่ายรูปมาลง facebook ได้ไหม

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 9 สิงหาคม 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

นมัสการเจ้าคะ ดิฉันมีปัญหาสงสัยและติดค้างในใจว่า พระสามารถถ่ายรูปตนเองในอริยาบทต่างๆ เช่น กำลังนอนหลับตา ตอนตื่นหรือเรียกเป็นภาษาชาวบ้านธรรมดาว่าแอ็คท่าถ่ายรูปเพื่อลงเฟสบุ๊คได้หรือไม่ค่ะท่าน พอดีว่ามีเพื่อนซึ่งแต่เดิมเป็นเพศที่ 3 แล้วบวช และทำกริยาดังเช่นที่กล่าวมาข้างต้น ดิฉันเห็นแล้วไม่สบายใจและรู้สึกตะขิดตะขวงใจมาก และเคยตักเตือนว่า "ไม่งามมั้งคะท่าน" ไปแล้ว แต่ดูเหมือนพระเพื่อนรูปนั้นจะไม่รู้สึก จึงอยากเรียนถามพระคุณท่านว่าเป็นการกระทำของสงฆ์ทึ่สมควรหรือไม่คะ หรือดิฉันควรแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและดูแลเรื่องนี้ดีคะ หรืออีกนัยคือโลกมันเปลี่ยนไปแล้วคะ นมัสการอีกครั้งคะ

การกระทำของพระรูปนั้น ไม่ถือว่าผิดวินัยหากตีความตามตัวอักษร แต่เป็นสิ่งที่ไม่งาม เพราะมิใช่การกระทำของพระภิกษุผู้ควรมีอาการสงบ สำรวม ไม่พึงทำสิ่งใด ๆ เพื่อเรียกร้องความสนใจหรือเพื่อสร้างความเด่นดังให้แก่ตนเอง การทำอย่างนั้นถือว่าเป็น “โลกวัชชะ” คือ โลกติเตียน การที่คุณตักเตือนไปนั้น ถูกต้องแล้ว แต่อาตมาไม่แน่ใจว่าการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเกิดประโยชน์หรือไม่เพราะเขาอาจเห็นว่าไม่ใช่เรื่องร้ายแรง
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved