ปุจฉา-วิสัชนา > เพื่อนร่วมงานไม่พูดด้วย
กลับหน้าแรก

เพื่อนร่วมงานไม่พูดด้วย

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 6 สิงหาคม 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

นมัสการเจ้าค่ะ พระอาจารย์ อยากทราบว่า ถ้ามีคนคนหนึ่งเวลาเขาโกรธเพื่อนร่วมงานแล้วไม่คุยกับคนอื่น แต่ในการทำงานเราต้อง ติดต่อพูดคุยประสานงานกัน ทำให้ทุกคนอึดอัดเวลาที่เขาไม่ยอมพูดคุยด้วย เราจะมีวิธีการจัดการกับคนคนนี้อย่างไรค่ะ (เขาเป็นคนดี และทำงานเก่ง แต่มีข้อเสียคือ เวลาโกรธ จะไม่ยอมคุยกับใครทั้งที่เป็นเรื่องงานค่ะ) รบกวนพระอาจารย์ช่วยตอบด้วยค่ะ ดิฉันจะได้นำมาใช้ที่ทำงาน เพื่อให้บรรยากาศการทำงานดีขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ

คุณและเพื่อน ๆ ควรสื่อสารให้เขารู้ว่า เวลาเขาโกรธและไม่คุยกับเพื่อนร่วมงานนั้น ได้ก่อปัญหาแก่เพื่อน ๆ และหน่วยงานอย่างไรบ้าง บางทีเขาอาจไม่ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการกระทำของเขา อย่างไรก็ตามเวลาจะบอกเขา ควรหาโอกาสเหมาะ ๆ เช่น คุยกับเขาตอนที่เขาอารมณ์ดี รวมทั้งถามเขาด้วยว่าเวลาเขาโกรธ และไม่อยากจะคุยกับใคร มีอะไรที่เพื่อน ๆ จะช่วยเขาได้บ้าง

อาตมาคิดว่าการสื่อสารพูดคุยกันจะช่วยแก้ปัญหาได้ แต่หากไม่มีการพูดคุยกันแล้ว ก็จะเกิดช่องว่างระหว่างกันรวมทั้งเกิดการปรุงแต่งไปต่าง ๆ นานา ซึ่งมักเป็นการปรุงแต่งในทางลบ ทำให้บรรยากาศในหน่วยงานแย่ลง

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved