ปุจฉา-วิสัชนา > นั่งสมาธิแก้ปัญหาสามีมีกิ๊ก
กลับหน้าแรก

นั่งสมาธิแก้ปัญหาสามีมีกิ๊ก

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 6 สิงหาคม 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ชอบนั่งสมาธิ.. เพื่อให้มีสติตลอดเวลา... บ้างครั้งจิตสับสน... คิดไม่ออก.. ก็ย้อนมานั่งใหม่... เป็นอย่างงี้ทุกวันค่ะ.... แก้ไขปัญหาที่สามีมีกิ๊ก... สงสารลูกสองคนมาก ๆ ช่วยตอบปัญหาด้วยค่ะ

ยังไม่ทราบว่าคุณอยากให้อาตมาช่วยตอบปัญหาข้อไหน ถ้าเป็นเรื่องการนั่งสมาธิ การที่คุณเกิดจิตสับสนฟุ้งซ่านนั้นเป็นเรื่องธรรมดามาก แต่ไม่จำต้องหาเรื่องคิด คิดไม่ออกไม่เป็นไร ออกจากความคิด มาอยู่กับลมหายใจ ท้องพองยุบ อิริยาบถ หรือมาอยู่กับกาย เดี๋ยวก็คิดออกเอง ส่วนเรื่องสามีมีกิ๊กนั้น คุณเขียนสั้นมาก ตอนนี้อาตมาให้คำแนะนำแก่คุณได้แค่ว่า หากนึกถึงลูกก็ต้องอดทน แต่หากทำใจไม่ได้ ก็ควรหาทางออกที่จะไม่ก่อผลกระทบมากนักแก่ลูกทั้งสอง
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved