ปุจฉา-วิสัชนา > ค้าเหล้า เบียร์ บุหรี่ผิดศีลธรรมไหม
กลับหน้าแรก

ค้าเหล้า เบียร์ บุหรี่ผิดศีลธรรมไหม

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 3 สิงหาคม 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการค่ะ ดิฉันประกอบอาชีพเป็นเจ้าของมินิมาร์ท สินค้าที่ขายดีก็คือเหล้า เบียร์ บุหรี่ ร้านของดิฉันเป็นที่ทราบกันดีของลูกค้าว่าขายถูกโดยเฉพาะ 3 กลุ่มนี้ กราบเรียนถามว่าถือว่าเป็นการประกอบอาชีพที่ ไม่เป็นสัมมาอาชีวะหรือเปล่าคะ

พระพุทธเจ้าตรัสว่า มิจฉาวณิชชา หรือการค้าขายที่ผิดศีลธรรม มี ๕ อย่าง ๑ ใน ๕ นั้นคือ การค้าสุรายาเมาหรือสิ่งเสพติด อีก ๔ อย่างคือ การค้าอาวุธ การค้ายาพิษ การค้ามนุษย์ และการค้าสัตว์เพื่อนำไปฆ่า
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved