ปุจฉา-วิสัชนา > ปล่อยสัตว์จรจัดที่ได้เก็บมาเลี้ยงจะบาปไหม
กลับหน้าแรก

ปล่อยสัตว์จรจัดที่ได้เก็บมาเลี้ยงจะบาปไหม

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 3 สิงหาคม 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

การที่เราช่วยสัตว์ข้างถนน โดยการเอามาเลี้ยงไว้ที่บ้าน แต่คนในบ้านไม่ยอมรับ ทำให้เกิดปัญหาทะเลาะเบาะแว้ง เราควรแก้ปัญหานั้นอย่างไร เอากลับไปปล่อยจะบาปมั้ยคะ

การเอาสัตว์มาเลี้ยงที่บ้านนั้น คนที่บ้านควรเห็นพ้องด้วย จะได้ช่วยกันดูแลสัตว์ด้วยกันให้เขาได้รับความสุข อีกทั้งร่วมรับผิดชอบเวลาเกิดปัญหาจากสัตว์เลี้ยง แต่หากเขาไม่ยอมรับ นอกจากเขาจะเป็นทุกข์เพราะสัตว์เลี้ยงแล้ว สัตว์เองก็คงอยู่ไม่เป็นสุขด้วยเช่นกัน ดังนั้นคุณจึงควรปรึกษาหรือทำความเข้าใจกับทุกคนในบ้าน แต่หากไม่เป็นผล การเอาเขาไปปล่อยที่เดิม ก็ไม่ถือว่าเป็นบาป แต่หากสามารถไปปล่อยในที่ที่จะมีคนดูแลเขาได้ดี ก็ยิ่งดี
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved