ปุจฉา-วิสัชนา > รับจ้างทำวิทยานิพนธ์ผิดไหม
กลับหน้าแรก

รับจ้างทำวิทยานิพนธ์ผิดไหม

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 3 สิงหาคม 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

นมัสการพระอาจารย์ค่ะ กราบเรียนถามเรื่องการทำงานรับจ้างทำวิทยานิพนธ์ของป.โท ป.เอก หรือรับจ้างทำผลงานให้ผู้อื่น เช่น เพื่อเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ไม่ทราบว่าผิดศีลหรือธรรมข้อไหนและควรเลิกอาชีพนี้หรือไม่คะ พอดีน้องทำอาชีพนี้เสริมกับงานประจำ ส่วนตัวดิฉันว่ามันส่งเสริมให้คนทำอะไรได้มาง่าย ๆ ชุ่ย ๆ อาจจะมองว่าคล้าย ๆ การคอรัปชั่นนิด ๆ ได้เลย ไม่ทราบว่าดิฉันคิดมากไปหรือเปล่า อยากทราบความเห็นของพระอาจารย์ด้วยค่ะ

การจ้างคนอื่นทำวิทยานิพนธ์นั้น ถือว่าเป็นการทุจริตอย่างหนึ่งทั้งทางโลกและทางธรรม ทางธรรมถือว่าผิดศีลข้อที่ ๔ คือ โกหก เพราะผลงานนั้นเป็นของคนอื่น แต่แอบอ้างว่าเป็นของตนเอง

ผู้ที่รับจ้างทำนั้นไม่ถือว่าเป็นผู้ที่ผิดศีลข้อนี้โดยตรง เนื่องจากไม่ได้แอบอ้างหรือโกหกใคร แต่ถือว่ามีส่วนร่วมในการทุจริตทั้ง ๆ ที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร จึงย่อมถือว่ามีส่วนร่วมในการทำผิดศีลข้อนี้ด้วย อาตมาคิดว่าเธอน่าจะนำความรู้ที่มีนั้นไปทำประโยชน์ในด้านอื่นที่ถูกต้องดีงาม อย่างน้อยก็ไม่ส่งเสริมหรือมีส่วนร่วมในการทุจริตทางวิชาการ ซึ่งกำลังระบาดทั่วสังคม จนทำให้คุณภาพทางวิชาการของคนไทยถดถอยเป็นลำดับอย่างน่าเป็นห่วง

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved