ปุจฉา-วิสัชนา > ทำบุญแต่ไม่เต็มใจจะบาปไหม
กลับหน้าแรก

ทำบุญแต่ไม่เต็มใจจะบาปไหม

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 10 กรกฎาคม 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

เมื่อมีคนมาบอกบุญ บางครั้งเราก็ไม่เต็มใจเท่าไร เพราะเพิ่งทำไป อย่างบางเรื่องก็เกิดความสงสัยว่า ของเดิมของเก่าที่มีอยู่ทำไมไม่ใช้ ทำไมต้องสร้างใหม่ เช่น องค์พระประธาน หรืออุโบสถ อย่างนี้บาปไหมค่ะ

ความรู้สึกดังกล่าวไม่เป็นบาป เพราะไม่ได้มีเจตนาร้ายหรือทำร้ายใคร แต่บุญจะได้น้อย เพราะจิตมีความมัวหมอง ไม่มีปีติอิ่มเอิบทั้งก่อนทำ ระหว่างทำ และเมื่อทำแล้ว
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved