ปุจฉา-วิสัชนา > ขายอาหารที่ทำจากเนื้อสัตว์เป็นบาปไหม
กลับหน้าแรก

ขายอาหารที่ทำจากเนื้อสัตว์เป็นบาปไหม

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 3 กรกฎาคม 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

ทำอาหารขาย - ขอเรียนถามพระอาจารย์ว่าถ้าเราจะทำอาหารขาย โดยเป็นอาหารที่ทำมาจากเนื้อสัตว์ อย่างเช่น หมูแดดเดียว จะบาปหรือเปล่าคะ

การขายอาหารที่ทำจากเนื้อสัตว์ ไม่ใช่เรื่องที่ผิดศีล เพราะไม่ได้เป็นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต แต่หากผู้ขายนั้นได้ลงมือฆ่าสัตว์ด้วยตัวเองหรือสั่งให้ฆ่า ก็เป็นการผิดศีลข้อที่ ๑ อย่างแน่นอน
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved