ปุจฉา-วิสัชนา > อโหสิกรรมแล้วจะหมดวิบากกรรมหรือไม่
กลับหน้าแรก

อโหสิกรรมแล้วจะหมดวิบากกรรมหรือไม่

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 30 มิถุนายน 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
อยากทราบความเท็จจริงค่ะ ได้อ่านพบหัวข้อ อาฆาตข้ามภพข้ามชาติ ใน website หนึ่ง บอกว่าการอโหสิกรรม โจทก์และจำเลยต้องอโหสิกรรมต่อกันทั้ง 2 ฝ่าย เมื่อออกปากอโหสิกรรมต่อหน้ากัน โดยที่ประกาศว่าจะไม่จองเวรกันต่อไป กรรมนั้นก็ขาดช่วงลง คือ ความตั้งใจหมดลงแล้ว เมื่อความตั้งใจหมดลงแล้ว กรรมก็ขาดช่วงลง ซึ่งต้องขออโหสิกรรมทั้ง 2 ฝ่าย หากว่าเราให้อภัยฝ่ายเดียว แสดงว่าเราปลดออกจากกรรมนั้นได้ แต่อีกฝ่ายก็ยังตามจองเวรเราอยู่ อย่างนี้เราจะมีวิธีแก้ไขหรือผ่อนปรนอย่างไรบ้างคะ

อาตมาอยากทำความเข้าใจก่อนว่า กรรมนั้นเป็นเรื่องซับซ้อน เป็นไปตามเหตุปัจจัยมากมายตามกฎธรรมชาติ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุคคลสองฝ่ายเท่านั้น แม้ทั้งสองฝ่ายกล่าวอโหสิกรรมต่อกัน ก็ไม่ได้ทำให้กรรมนั้นเป็นโมฆะหรือ “ขาดช่วง” แต่อาจช่วยให้บรรเทาเบาบางลงได้ เวลามีการเบียดเบียนทำร้ายกัน แล้วมีความอาฆาตกัน พึงตระหนักว่า ในกระบวนการดังกล่าว มีกรรมเกิดขึ้น ๒ ประเภทหรือ ๒ ช่วง ช่วงแรกได้แก่ กายกรรม(การเบียดเบียนทำร้ายกันทางกาย) ช่วงต่อมาคือ มโนกรรม(ความอาฆาต) กรรมทั้ง ๒ ประเภทนั้นจะส่งผลเป็นวิบากต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้กระทำและผู้ถูกกระทำ ทั้งผู้อาฆาตและผู้ถูกอาฆาต ทีนี้เมื่อมีการขออโหสิกรรมและให้อโหสิกรรมต่อกัน การอาฆาตก็หมดไป สมมติว่าวิบากจากความอาฆาตนั้นหมดไป แต่วิบากที่เกิดจากการเบียดเบียนกันตั้งแต่ตอนต้นก็ยังมีอยู่และยังส่งผลอยู่ แต่อาจจะลดน้อยลง ดังนั้นจึงไม่สามารถบอกได้ว่ากรรมนั้นจะเป็นโมฆะหรือสูญสลายอย่างสิ้นเชิง

สำหรับคำถามของคุณที่ว่า หากคุณให้อภัยฝ่ายเดียว แต่อีกฝ่ายยังตามจองเวรอยู่ จะมีวิธีแก้ไขหรือผ่อนปรนอย่างไร วิธีหนึ่งที่คุณทำได้ก็คือ อย่าทำกรรมใหม่ด้วยการตอบโต้เขา ให้ระลึกถึงพุทธภาษิตที่ว่า “เวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวร” แม้เขายังโกรธเคืองคุณ และตามรังควาญคุณ ก็อย่าตอบโต้เขาด้วยความโกรธเกลียด เพราะนั่นจะทำให้เวรกรรมไม่ยุติเสียที ขอให้คุณตั้งอยู่ในขันติธรรม

ประการต่อมาซึ่งเกี่ยวเนื่องกัน คือพยายามแผ่เมตตาให้เขา ตั้งจิตส่งความปรารถนาดีให้เขา เช่น ขอให้เขาคลายจากความอาฆาตพยาบาท จิตใจอย่าได้ร้อนรุ่มเพราะถูกเผาลนด้วยความโกรธเกลียด เมตตาที่คุณบ่มเพาะในใจอาจแผ่ความสงบเย็นให้เขาได้รับรู้ และช่วยให้เขาบรรเทาความโกรธเกลียดลงได้

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved