ปุจฉา-วิสัชนา > ผู้หญิงช่วยรับของจากเด็กวัดสมควรหรือไม่
กลับหน้าแรก

ผู้หญิงช่วยรับของจากเด็กวัดสมควรหรือไม่

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 28 มิถุนายน 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
กราบนมัสการพระอาจารย์ครับ กระผมมีคำถามที่ยังสงสัยค้างคาใจครับ ถ้าผู้หญิงเดินตามช่วยรับของและถือของจากเด็กวัดที่เดินตามพระรับของและถือของให้พระเวลาบิณฑบาต จะผิดหรือบาปมั้ยครับ หรือไม่สมควรอย่างไรครับ

 

ไม่มีพระวินัยหรือสิกขาบทที่ห้ามเรื่องนี้ ในความคิดเห็นของอาตมา ไม่ถือว่าเป็นเรื่องไม่สมควร ที่จริงเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำหากผู้หญิงจะช่วยถือของให้พระเพื่อแบ่งเบาภาระของท่านระหว่างบิณฑบาต
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved