ปุจฉา-วิสัชนา > เลือกใส่บาตรพระเฉพาะบางรูปจะบาปไหม
กลับหน้าแรก

เลือกใส่บาตรพระเฉพาะบางรูปจะบาปไหม

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 26 มิถุนายน 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

เมื่อไปตักบาตร หากเห็นพระสงฆ์ที่มารับบิณฑบาตประพฤติไม่งาม เราจะคิดอย่างไรเพื่ออบรมและรักษาใจไว้ให้ดีคะ เราจะเลือกใส่บาตรและเว้นรูปที่มองดูไม่น่าเลื่อมใส ไม่สำรวมได้หรือไม่ จะบาปไหมคะ

 

การเลือกใส่บาตรเฉพาะพระที่สำรวม เป็นสิ่งทำได้ ไม่บาป เวลาเห็นพระที่ไม่สำรวม ควรจะดูใจของตัวเองด้วย ว่ามีความรู้สึกเป็นลบหรือไม่ หากเป็นลบ ก็จะเป็นโทษแก่ตัวเอง

ขณะเดียวกันก็ควรเปิดใจกว้างด้วยว่า พระที่มารับบาตรนั้น อาจเป็นพระใหม่ที่ยังไม่ได้รับการขัดเกลา หากมีผู้ขัดเกลา หรือได้รับการดูแล ก็อาจเป็นพระดีได้ พระใหมที่ไม่สำรวม จึงควรที่จะได้รับความใส่ใจและให้อภัยด้วย นอกจากนั้นเมื่อเจอพระที่ไม่สำรวม ก็ควรมองเป็นเรื่องเฉพาะคน ไม่เหมารวมว่าพระรูปอื่น ๆ ก็เป็นอย่างนี้ด้วย

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved