ปุจฉา-วิสัชนา > ให้อภัยตนเอง
กลับหน้าแรก

ให้อภัยตนเอง

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 19 มิถุนายน 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

เรียนถามพระอาจารย์ว่าเราจะให้อภัยตัวเองได้อย่างไรค่ะ

 

การที่คุณได้ขอโทษหรือขออโหสิต่อผู้ที่คุณเคยล่วงเกิน เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้คุณให้อภัยตนเอง

อีกอย่างหนึ่งที่ช่วยได้มากก็คือ มีเมตตาต่อตัวเอง คนที่ไม่เมตตาต่อตัวเองย่อมโบยตีซ้ำเติมตัวเองในทางจิตใจเสมอ เช่น ว่าร้ายตัวเอง หรือระดมความโกรธเกลียดใส่ตัวเอง แม้คุณจะเคยทำผิดพลาด แต่ไม่มีความผิดพลาดใดที่ให้อภัยไม่ได้ นอกจากนั้นความผิดพลาดนั้นเป็นอดีตไปแล้ว แก้ไขอะไรไม่ได้ จะหมกมุ่นกับมันทำไม สู้ตั้งจิตอธิษฐานว่าเราจะไม่ทำเช่นนั้นอีก ความผิดพลาดที่ผ่านไปแล้วก็ให้ผ่านเลยไป บัดนี้เราจะเดินไปข้างหน้าอย่างระมัดระวังและตั้งใจ ไม่ให้ผิดพลาดอีก

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved