ปุจฉา-วิสัชนา > ศึกษาและนับถือมากกว่า 1 ศาสนาจะได้ไหม
กลับหน้าแรก

ศึกษาและนับถือมากกว่า 1 ศาสนาจะได้ไหม

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 15 มิถุนายน 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

ขอเรียนสอบถามครับ ทำไมคนเราถึงนับถือศาสนา ได้เพียงศาสนาเดียวครับเป็นไปไดัไหมที่คนหนึ่งคนจะมีใจใฝ่ที่จะศึกษาและนับถือ พุทธ คริสต์ อิสลาม และ อื่น ๆ ในเวลาเดียวกัน

 

การศึกษาศาสนานั้น ไม่มีข้อจำกัดว่าศึกษาได้แค่ศาสนาเดียว การศึกษาหลายศาสนา ย่อมเป็นเรื่องดี เพราะทำให้เกิดความเข้าใจศาสนาต่าง ๆ ซึ่งทำให้เกิดความรังเกียจศาสนาอื่นน้อยลง

ส่วนที่คุณถามเรื่องการนับถือศาสนานั้น ขึ้นอยู่กับว่านับถือแค่ไหน ถ้านับถือคำสอนบางส่วนของศาสนา ก็สามารถนับถือได้หลายศาสนา แต่ถ้าจะนับถือแบบถึงที่สุด คือมุ่งเอาอุดมคติของศาสนานั้นเป็นจุดหมายของชีวิต ก็คงจะนับถือศาสนาทั้งหมดหรือหลายศาสนาไม่ได้ เพราะศาสนาแทบทั้งหมด มีอุดมคติหรือเป้าหมายสูงสุดที่ต่างกัน หรือถึงจะเหมือนกัน วิธีการก็ต่างกัน (แต่ก็ไม่ถึงกับต่างกันหมด วิธีการหลายอย่างก็เหมือนกัน)

ตรงนี้แหละที่คุณต้องเลือกว่าจะเชื่อในอุดมคติของศาสนาใด และจะเลือกใช้วิธีการใดในการบรรลุอุดมคตินั้น หรือพูดให้ชัดก็คือ จะเลือกวิธีการของศาสนาใดเป็นหลัก โดยอาจหยิบยืมบางวิธีการของศาสนาอื่นมาใช้ก็ได้ แต่จุดหมายสูงสุดนั้น ก็ต้องเลือกว่าชอบของศาสนาใด และพยายามปฏิบัติให้เป็นจริง

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved