ปุจฉา-วิสัชนา > กรรมจากการฆ่าตัวตาย
กลับหน้าแรก

กรรมจากการฆ่าตัวตาย

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 5 มิถุนายน 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

นมัสการเจ้าค่ะ กราบเรียนถามถ้าพระฆ่าตัวตาย กรรมมากไหมค่ะ และ บาปมากไหมค่ะ โยมนั่งสมาธิ เวลานาฬิกาปลุกหมดเวลาจะสะดุ้ง ซึ่งเมื่อก่อนไม่เป็น เป็นเพราะอะไรค่ะ

 

การฆ่าตัวตายนั้น มักเกิดขึ้นด้วยจิตที่เป็นอกุศล เช่น ผิดหวัง น้อยเนื้อต่ำใจ หรือด้วยความโกรธ (ที่จริงอารมณ์ทั้งหมดนี้ก็สัมพันธ์กับโทสะ คือความรู้สึกเป็นลบ อยากผลักไสหรือไกลจากสภาวะที่เป็นอยู่) อกุศลจิตดังกล่าวหากครองใจจนสิ้นลม ย่อมนำไปสู่ทุคติหรือไปอบาย (มีน้อยคนที่ได้สติ น้อมใจเป็นกุศล หรือเกิดปัญญาแจ่มแจ้งในธรรมจนบรรลุอรหัตอย่างบางท่านในสมัยพุทธกลาง) อกุศลจิตนั้นจะเรียกว่าเป็นบาปก็ได้เพราะนำไปสู่ทุกข์

ส่วนการที่คุณสะดุ้งเวลานาฬิกาปลุกขณะนั่งสมาธินั้น เป็นเพราะสติคุณยังอ่อน แม้ตอนนั้นจิตจะมีสมาธิก็ตาม เรียกว่ามีสมาธิแต่ขาดสติ หรือเป็นสมาธิที่เจือด้วยความหลง

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved