ปุจฉา-วิสัชนา > ซึมเศร้าทำอย่างไร ร้องเพลงได้ไหม
กลับหน้าแรก

ซึมเศร้าทำอย่างไร ร้องเพลงได้ไหม

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 29 พฤษภาคม 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการพระคุณเจ้า หนูอยากปรึกษาปัญหาธรรมค่ะ หนูเป็นคนวิตกจริต ฟุ้งซ่านซึมเศร้า อารมณ์อ่อนไหวง่าย ต้องฝึกกรรมฐานตัวไหนค่ะ ทุกวันนี้ฝึกอยู่กับปัจจุบัน ล้างชาม กวาดบ้าน เดิน เผลอก็ดึงกลับมาใหม่ แล้วก็ศีล 5 สวดมนตร์ นั่งสมาธิประมาณ 10 นาทีหนูอยากถามท่านว่า ถ้าจะมาฟังเพลงร้องเพลงให้ใจมันร่าเริงเลิกซึมเศร้า มันจะผิดศีลเหรอป่าวค่ะ (ศีลข้อพูดปดห้ามเพ้อเจ้อ) ข่วยแนะนำแนวทางการปฏิบัติให้หนูด้วยเจ้าค่ะ กราบนมัสการลา

 

การฟังเพลงร้องเพลงนั้นไม่ผิดศีลข้อใดในศีล ๕ หากคุณจะทำบ้างเป็นครั้งคราว ก็ไม่เป็นไร ถือว่าช่วยให้หายซึมเศร้า แต่ก็อย่าหมกมุ่นกับมันเพราะถ้าทำบ่อย ๆ ก็จะส่งผลเสียต่อการปฏิบัติของคุณ คือจะทำให้ฟุ้งซ่านมากขึ้น ที่คุณปฏิบัติอยู่นี้ก็ดีอยู่แล้ว ไม่ว่า การถือศีล ๕ สวดมนต์ นั่งสมาธิ และการเจริญสติระหว่างทำงาน โดยเฉพาะการเจริญสติ จะช่วยให้คุณรู้เท่าทันความฟุ้งซ่าน และกลับมาอยู่กับปัจจุบัน หากสติอ่อน ใจจะฟุ้งง่ายและจมอยู่ในอารมณ์ซึมเศร้าได้นาน

ในเรื่องการเจริญสตินั้น สิ่งหนึ่งที่อยากเสริมก็คือ การทำงานเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นรูปธรรมหรือใช้แรงกาย เช่น การปลูกต้นไม้ กวาดบ้าน ล้างจาน หรือแม้แต่การออกกำลังกาย เช่น จ็อกกิ้ง ควรทำบ่อย ๆ โดยมีสติอยู่กับงานหรือกิจกรรมเหล่านั้น จะช่วยให้บรรเทาความซึมเศร้าได้ หากเวลาส่วนใหญ่ของคุณหมดไปกับการใช้ความคิด จะทำให้ฟุ้งซ่านง่ายและซึมเศร้ายิ่งขึ้น เพราะพอใช้ความคิดแล้วก็มักจะเผลอจมไปในความคิดและติดอยู่กับอารมณ์ที่ตามมาได้ง่าย โดยเฉพาะถ้าสติไม่เข้มแข็ง

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved