ปุจฉา-วิสัชนา > กลัวผลกรรม
กลับหน้าแรก

กลัวผลกรรม

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 27 พฤษภาคม 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบ พระอาจารย์ที่เคารพรัก ศรัทธาเป็นอย่างสูง ครับ กราบ กราบ กราบ สาธุ /\ ... ผมเริ่ม ปฏิบัติ สมาธิภาวนา ได้ ระยะหนึ่งแล้ว แต่ละช่วง สั้น ๆ ควบคู่ กับ ศึกษา การบรรยายธรรมะ และ คำเทศนา แต่ดูเหมือน ยิ่งฟังมาก ยิ่งค้นมาก ได้รับความรู้เพิ่มมาก แต่เป็นการ ทำให้เรารู้ จิตตนเองว่า ได้กระทำวิบากกรรมไว้มาก และ จิต เกิด " กลัว " วิบากกรรมให้ผล ในอนาคต ทำให้เกิด ท้อถอยต่อการ ปฏิบัติ และการ ศึกษา ปริยัติ ต่อ ทั้งๆที่ทราบว่าจะให้ผลดีเมื่อ เผชิญกับความตายอย่างสงบ ในอนาคต ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ จะทำอย่างไรเมื่อ จิต " กลัว " ดีครับ กราบ กราบ กราบ สาธุ /\

 

อดีตนั้นผ่านไปแล้ว แก้ไม่ได้ อนาคตก็ยังมาไม่ถึง และจะมาถึงในรูปใด ก็ไม่มีใครรู้ได้ จึงไม่ควรห่วงเรื่องวิบากกรรมในอดีต หรือสิ่งที่จะส่งผลในอนาคต สิ่งที่คุณควรสนใจมากกว่า คือ การทำปัจจุบันให้ดีที่สุด ด้วยการทำกรรมดี ทั้ง ทาน ศีล และภาวนา กรรมดีนั้นจะช่วยบรรเทาวิบากได้ และแม้จะเกิดขึ้น แต่หากมีสติและปัญญาอันเกิดจากภาวนา ก็สามารถเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดี (เช่น เห็นอนิจจังจากความเจ็บป่วย ทำแจ่มชัดในธรรมยิ่งขึ้น) พูดอีกอย่างคือ แม้มันจะส่งผลกระทบต่อร่างกายหรือทรัพย์สมบัติ แต่ก็ไม่กระเทือนถึงใจได้

ถ้าจิตใจมีสติและปัญญาเป็นเครื่องรักษาแล้ว อะไรเกิดขึ้นก็ไม่ทำให้ทุกข์ใจได้ แม้กระทั่งความกลัวที่กำลังเกิดขึ้นกับคุณ จะบรรเทาไปเองหากคุณมีสติและปัญญามากพอ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็จากการทำสมาธิภาวนา โดยเริ่มต้นเสียแต่เดี๋ยวนี้ อย่ามัวเสียเวลาไปกับความกลัว จนไม่ได้ทำสิ่งที่ควรทำ ณ บัดนี้

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved