ปุจฉา-วิสัชนา > เมื่อพ่อจะขอคืนดี
กลับหน้าแรก

เมื่อพ่อจะขอคืนดี

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 26 พฤษภาคม 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

พ่อทำผิดต่อแม่มากชู้หลายเมีย ทั้งกินเหล้า ลูกเมียลำบากก็ไม่สนใจทิ้งลูกเมียไปหาผู้หญิงคนใหม่ 10 กว่าปีแล้ว แต่ตอนนี้ พ่อโดนผู้หญิงทิ้ง อยากกลับคืนดีกับแม่ ขอให้ลูกช่วยคุยให้ แต่แม่บอกไม่ขอกลับ ขาดกันแล้ว ก็ขอให้ผ่านไป และตัวลูกก็ยังรับไม่ได้กับการกระทำที่ผ่านมาของพ่อ ลูกควรทำเช่นไรดีเจ้าค่ะ พระคุณเจ้า

 

แม้ลูกจะรับไม่ได้กับการกระทำที่ผ่านมาของพ่อ แต่ก็ควรรู้จักให้อภัยท่าน ไม่ใช่เพียงเพราะท่านเป็นผู้ที่มีบุญคุณต่อลูกเท่านั้น หากยังเพราะความผูกใจเจ็บนั้น มีแต่จะบั่นทอนจิตใจ ทำให้เป็นทุกข์ และปิดกั้นโอกาสที่จะได้ตอบแทนบุญคุณของท่าน ยิ่งท่านพยายามกลับตัวกลับใจ ก็ควรให้โอกาสท่าน

อย่างไรก็ตามหากแม่ยังไม่ปรารถนาที่จะคืนดีกับพ่อ ลูกก็คงทำอะไรไม่ได้มาก ขณะเดียวกันก็ควรเข้าใจแม่ด้วย เพราะท่านคงเจ็บปวดมามากจากการกระทำของพ่อ แต่ก็หวังว่าเวลาจะช่วยสมานแผลในใจท่าน ถึงตอนนั้นท่านก็คงจะยอมคืนดีกับพ่อ สิ่งที่คุณทำได้ในระหว่างนี้ก็คือ ช่วยให้แม่คลายความผูกพยาบาท เพราะความรู้สึกเช่นนั้นมีแต่จะทำให้แม่เป็นทุกข์

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved