ปุจฉา-วิสัชนา > ที่มาของพระประจำวันเกิด
กลับหน้าแรก

ที่มาของพระประจำวันเกิด

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 24 พฤษภาคม 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการด้วยความเคารพครับ ผมกฤษณะครับ ผมสงสัยมานานแล้วครับว่า ที่มาของพระประจำวันเกิด ในแต่ละปางนั้น ที่มาใครเป็นคนกำหนดครับ ผมค้นหานานแล้ว แต่หาที่ไปที่มาไม่พบครับ พระอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยนะครับ กราบนมัสการครับ

 

อาตมาไม่มีความรู้ด้านนี้เหมือนกัน แต่ได้พบข้อเขียนหนึ่งทางเว็บไซต์ ผู้เขียนท่านนั้นให้ความเห็นว่า ที่มาของพระประจำวันเกิดคือรัชกาลที่ ๔ พร้อมกับอธิบายเพิ่มเติมว่า “รัชกาลที่๔ ท่านเป็นปราชญ์ครับ ทั้งทางโหราศาสตร์ และ พุทธศาสนา ท่านเลยมาดูว่า ตามดวงแล้วคนเกิดวันนั้น ๆ จะมีข้อเสีย ข้อพีงระวังอะไรบ้าง แล้วท่านก็เลือกเอาปางพระพุทธรูป ที่มีเรื่องราวเป็นข้อคิดสอนใจให้กับคนวันนั้นๆ เพื่อที่ว่า เวลาชาวบ้านกราบไหว้แล้ว จะย้อนมาเตือนใจตัวเอง” รายละเอียดดูได้ที่ http://trang82.wordpress.com/2010/10/09
หากผู้รู้ท่านใดมีข้อมูลต่างจากนี้ กรุณาเขียนมาบอกด้วย
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved