ปุจฉา-วิสัชนา > ปฏิบัติธรรมจนไม่ใส่ใจดูแลพ่อแม่
กลับหน้าแรก

ปฏิบัติธรรมจนไม่ใส่ใจดูแลพ่อแม่

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 23 พฤษภาคม 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการค่ะพระอาจารย์ มีเรื่องจะขอกราบเรียนปรึกษาค่ะ มีญาติลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งอายุ 30 ปีเธอเป็นลูกของน้าชายค่ะ น้องคนนี้เธอสนใจธรรมะชอบไปทำบุญบ้าง ปฏิบัติธรรมบ้าง ขยันตั้งใจทำงานที่ที่ทำงานเข้ากันได้กับคนอื่น ๆ ดี แต่เมื่อเธอกลับมาบ้านเธอไม่ค่อยสนใจที่จะช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านเลย แม่ต้องซักผ้าเก็บกวาดห้องลูก หากับข้าวให้ลูกสาวทาน พ่อแม่เธอก็ทำกันเองสองคนไม่กล้าบ่นลูกเพราะเวลาใดที่บ่นเธอก็จะกระฟัดกระเฟียดใส่ บอกว่าพ่อแม่มีแรงตอนนี้ก็ทำไปก่อนดิ บางครั้งแม่ของเธอทำงานบ้านจนเป็นลมเลย ดิฉันเห็นแต่ก็ไม่กล้าพูดอะไรได้แต่หายามาให้ พ่อแม่เธอก็จะมาเล่าให้ดิฉันฟังบ้างบางครั้งแต่ดูท่านทั้ง 2 จะเศร้ามากค่ะ ท่านทั้ง 2 เป็นคนดีมาก ๆ มีแต่คนรักนับถือ พระอาจารย์พอจะมีวิธีให้น้องคนนี้เปลี่ยนนิสัยมาช่วยหรือเห็นใจพ่อแม่เธอบ้างไหมค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ

 

หากมีโอกาส คุณควรแนะนำให้น้องคนนี้ตระหนักว่า การปฏิบัติธรรมนั้นไม่ได้ทำที่วัดเท่านั้น หากยังสามารถทำที่บ้านได้ด้วย และควรทำเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นการผ่อนเบาภาระของพ่อแม่ อีกทั้งยังเป็นการแสดงความกตัญญูต่อบุพการี พระพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคลที่หาได้ยากนั้นมีสอง คือ ๑) บุพากรี หรือผู้มีอุปการะ ๒)กตัญญูกตเวที หรือผู้ที่รู้จักตอบแทนบุคคลที่มีอุปการะ นอกจากนั้นพระพุทธองค์ยังตรัสอีกว่า ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี

คุณควรบอกเธอด้วยว่า ขณะที่พ่อแม่ยังมีลมหายใจอยู่ ก็ควรเร่งรีบตอบแทนบุญคุณของท่าน หาโอกาสทำดีกับท่านมาก ๆ เพราะท่านจะจากไปเมื่อใดก็ไม่รู้ ขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ จึงควรถือเป็นโอกาสทอง อย่าปล่อยให้โอกาสทองผ่านเลยไป เพราะเมื่อวันนั้นมาถึงเธอจะเสียใจและอาจให้อภัยตนเองไม่ได้เลยที่ทำกับพ่อแม่อย่างนั้นในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่

วิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เธอได้คิด ก็คือ พาไปเยี่ยมบ้านของเพื่อนที่ปฏิบัติกับพ่อแม่ด้วยความรักและอ่อนโยน ช่วยผ่อนเบาภาระของท่านเมื่อมีโอกาส การได้เห็นแบบอย่างของลูกที่ดีอาจทำให้เธอได้คิดและเปลี่ยนพฤติกรรมได้ นอกจากนั้นก็ควรพาไปพบปะกับคนที่สูญเสียพ่อแม่ไปแล้ว และฟังความรู้สึกของเขาว่าเสียใจเพียงใด ที่ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยไม่ได้ตอบแทนบุญคุณของท่านเลย เพราะมัวแต่ทำงาน จนกระทั่งกว่าจะรู้ตัวก็สายไปเสียแล้ว

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved