ปุจฉา-วิสัชนา > อยากตายตอน 60 จะได้ไหม
กลับหน้าแรก

อยากตายตอน 60 จะได้ไหม

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 21 พฤษภาคม 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบมนัสการพระคุณเจ้า เราสามารถอธิษฐานขอความตายตอนอายุ 60 ปีนี้จะได้ไหมคะ อาจดูเป็นคำถามโง่ๆ แต่ข้าพเจ้าปรารถนาเช่นนั้นจริงไม่เคยกลัวความตายตั้งตาคอยเลย พอถึงวันที่เราเกิดก็คิดว่าเวลาเหลือน้อยลงอีกปีแล้ว เพราะฉะนั้นเราต้องทำแต่สิ่งดี ๆ

 

คุณขอได้ แต่จะได้ตามที่ขอหรือไม่นั้น เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เรื่องการสิ้นอายุขัยนั้นเป็นสิ่งที่แม้แต่จะคาดการณ์หรือรู้ล่วงหน้าก็ทำได้ยาก เพราะขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยต่าง ๆ มากมาย และส่วนใหญ่ก็ไม่อยู่ในวิสัยที่เราจะจัดการหรือบังคับบัญชาได้ แม้แต่จะขอให้เป็นดังใจก็ยาก เพราะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความปรารถนาของเราหรือของใคร

ในเมื่อเราจะตายเมื่อไหร่ ยากที่จะรู้ได้ ดังนั้นจึงควรไม่ควรสนใจว่าอีกนานไหมว่าวันนั้นจะมาถึง สิ่งที่ควรสนใจก็คือทำปัจจุบันให้ดีที่สุด ให้แต่ละวันผ่านไปอย่างไม่ไร้ประโยชน์ ด้วยการทำความดีทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ดีแล้วที่คุณไม่กลัวตาย และตระหนักถึงความไม่แน่นอนของชีวิต ก็ขอให้พากเพียรในการทำความดีตื่นเช้าขึ้นมาด้วยจิตใจแช่มชื่นเบิกบานและเปิดใจพร้อมรับความสุขทุกวัน

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved