ปุจฉา-วิสัชนา > จะลงทุนสร้างม่านรูด โรงแรม หรือหอพักดี
กลับหน้าแรก

จะลงทุนสร้างม่านรูด โรงแรม หรือหอพักดี

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 20 พฤษภาคม 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

เรื่องมีอยู่ว่าสร้างหอพัก 15 ปีคืนทุน สร้างโรงแรม8ปีคืนทุน สร้างม่านรูดในงบเดียวกัน 5 ปีคืนทุน ทำธุรกิจม่านรูดมีเจตนาแค่เพียงว่าอาชีพสุจริตคืนทุนเร็ว เพราะไม่ว่าหอพักหรือโรงแรมหรือม่านรูดก้อเอาให้คนเช่าห้องนี่นา กิจกรรมที่คนเช่ามาอย่างไรเราไม่อาจทราบได้ทั้งนั้น แต่ลูกก้อแค่ชั่งใจนะคะ ยังไม่ได้ตัดสินใจทำอะไร เนื่องจากงบมีจำกัดแต่ภาระเยอะต้องเลี้ยงดูคนแก่สามท่านลูกสามคน. อยากรวยหนะอยากคะอยากมีความมั่นคงทางการเงินให้ครอบครัวแต่ถ้ามันผิดบาปก้อจะพร้อมจะยอมไม่เอาดีด้านนั้นคะ ขอท่านช่วยชี้แนะด้วยนะคะ กราบขอบพระคุณคะ

 

ธุรกิจโรงแรมม่านรูดแม้จะไม่ผิดกฎหมาย แต่ก็สุ่มเสี่ยงต่อการผิดศีลธรรม หรืออย่างน้อยก็ส่งเสริมให้ผู้คนประพฤติผิดศีลธรรม โดยเฉพาะศีลข้อที่ ๓ เพราะผู้ที่มาใช้บริการจำนวนไม่น้อยมีภรรยาหรือสามีแล้ว แต่ต้องการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่ไม่ใช่คู่ครองของตน ยังไม่ต้องพูดถึงการเปิดช่องให้นักเรียนนักศึกษามีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งอาจก่อปัญหาตามมามากมาย เช่น การท้องในวัยเรียน (ซึ่งมักลงเอยด้วยการทำแท้ง) ปัญหาจะเพิ่มพูนมากขึ้นหากเพศสัมพันธ์นั้นเป็นไปอย่างไร้ความรับผิดชอบต่อกันและกัน ใคร ๆ ก็ย่อมทราบดีว่า ผู้ที่มาใช้บริการโรงแรมม่านรูด ไม่ได้ต้องการมาพักแรมอย่างเดียว แต่ต้องการทำอย่างอื่นที่ต้องมีการปิดบังเป็นความลับ (จึงต้องอาศัย “ม่านรูด”เป็นสำคัญ) ดังนั้นหากจะทำธุรกิจนี้ย่อมไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบหรือทำไม่รู้ไม่เห็นได้ว่าอะไรเป็นอะไร

ความอยากรวยไม่ใช่เรื่องเสียหาย แต่ควรคำนึงถึงศีลธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย แม้จะรวยช้าแต่ทำสิ่งที่ถูกต้อง ย่อมดีกว่ารวยเร็วแต่สร้างปัญหาแก่ผู้อื่น เพราะในที่สุดแล้วย่อมก่อให้เกิดความร้อนใจในภายหลัง และอาจมีวิบากอื่น ๆ ตามมาอีก ถึงตอนนั้นมีเงินเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยให้จิตใจเป็นสุขหรือบรรเทาวิบากที่เกิดขึ้นได้

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved