ปุจฉา-วิสัชนา > ละความโลภทำอย่างไร แก่ไปกลัวลำบาก
กลับหน้าแรก

ละความโลภทำอย่างไร แก่ไปกลัวลำบาก

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 17 พฤษภาคม 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการพระอาจารย์ไพศาล ดิฉันมีคำถามอยากจะกราบถามและขอคำแนะนำจากพระอาจารย์เจ้าคะ ทำอย่างไร เราถึงจะขจัดความโลภในเงินทอง ไม่อยากให้เงินเป็นตัวบ่งการชีวิตของเราอีกต่อไป มีข้อธรรมขอไหนที่จะทำให้ขจัดออกไปได้เจ้าคะ ทุกวันนี้เบื่อหน่ายและเป็นทุกข์กับคำว่าเงินคือพระเจ้า ได้แต่เห็นและเบื่อแต่ยังหาวิธีการกำจัดไม่ได้

ดิฉันไม่อยู่กับปัจจุบันห่วงแต่อนาคตจะลำบากไม่มีคนเลี้ยงเนื่องจากเป็นสาวโสดและไม่คิดอยากจะแต่งงานหรือมีคู่เพราะเห็นว่าเป็นทุกข์กำลังจะบวชชีเพื่อให้คุณพ่อแม่ที่แก่มากและเจ็บป่วยกับอยากที่จะกำจัดความโลภนี้ออกไปจากใจ พระอาจารย์มีข้อธรรมอะไรที่จะแนะนำคะ สิริยา วงษ์รักไทย

ปล : ตอนแรกเริ่มลังเลเรื่องที่จะบวช เพราะยังห่วงงานห่วงเงินที่จะขาดรายได้ไปในระหว่างบวชเนื่องจากเป็น freelance รับจ้างอิสระทำโฆษณา แต่พอได้อ่านหนังสือชีวิตที่จิตใฝ่หา ของพระอาจารย์ ในบท เว้นวรรคชีวิต ทำให้ตัดสินใจแน่วแน่ที่จะบวชหนึ่งเดือนคะ

 

วิธีบรรเทาความโลภที่ปฏิบัติกันมาช้านาน ก็คือ การให้ทาน ถ้าให้ทานโดยวางใจถูก คือ ไม่หวังประโยชน์เข้าตัวเลย (ไม่ใช่ให้ทานหรือทำบุญเพราะหวังจะได้มากขึ้น) จะช่วยลดความยึดมั่นในเงินทอง นิสัยคนเรานั้นชอบเอาเข้าตัวและหวงแหน การสละหรือให้ผู้อื่น จะช่วยขจัดนิสัยดังกล่าวออกไปทีละน้อย ๆ

ประการต่อมาก็คือ ฝึกใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย จนคุ้นเคยและพอใจในชีวิตที่เรียบง่ายนั้น ความสุขในชีวิตที่เรียบง่ายจะทำให้เราพึ่งพิงวัตถุน้อยลง เงินจึงมีความหมายต่อเราน้อยลงไปด้วย สาเหตุที่ผู้คนอยากมีเงินมาก ๆ ส่วนหนึ่งก็เพราะติดสุขทางวัตถุหรือหลงความสะดวกสบาย (ซึ่งหมายถึงมีวัตถุพร้อมพรั่ง) แต่หากพบว่า ชีวิตที่เรียบง่าย พึ่งพิงวัตถุน้อย ให้ความสุขที่ประณีตกว่า ก็จะช่วยคลายความติดยึดในวัตถุและเงินทอง สิ่งที่จะเสริมให้มีความสุขกับชีวิตที่เรียบง่าย ก็คือสมาธิภาวนา เมื่อได้สัมผัสกับความสงบเย็นหรือความสุขในจิตใจ ความสุขจากวัตถุก็จะมีเสน่ห์น้อยลง ทำให้จิตใจพึ่งพาเงินทองน้อยลงตามไปด้วย

การเห็นโทษของเงินทอง ก็ช่วยลดความโลภได้ เช่น ตระหนักว่าเงินทองเป็นภาระ มีมาก ๆ แทนที่จะเป็นสุขกลับเป็นทุกข์เพราะต้องดูแลรักษา หรือห่วงว่าจะมีคนเอาไป มีแล้วก็อยากมีอีก ทำให้ใจไม่สงบเสียที เพราะต้องดิ้นรนหาใหม่ไม่สิ้นสุด

ขณะเดียวกันก็ควรมีสติให้รู้ทันความโลภด้วย เพราะความโลภนั้นเกิดขึ้นได้เสมอเวลามีสิ่งกระตุ้นเร้า หรือเห็นคนอื่นมีมากกว่าเรา การมีสติรู้ทันความอยากที่เกิดขึ้น จะช่วยให้ความอยากจางคลาย ใจกลับมาเป็นปกติได้

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved