ปุจฉา-วิสัชนา > ทำงานอย่างไร ให้ใจเป็นสุข
กลับหน้าแรก

ทำงานอย่างไร ให้ใจเป็นสุข

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 24 เมษายน 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบมนัสการค่ะพระอาจารย์หนูมีคำถาม คือ จะทำงานอย่างไรให้มีความสุข ทั้งงานที่เราเต็มใจ และงานที่จำใจทำด้วยเหตุของตัวบุคคลและสถานที่ทำให้ยากต่อการปฎิเสธ

 

คุณควรมีสติอยู่กับงาน เมื่อทำงานใด ก็ให้ใจอยู่กับงาน เมื่อใดใจอยู่กับงาน ก็จะเกิดสมาธิ และอาจช่วยให้เกิดความเพลิดเพลินในงาน ถ้าใจไม่อยู่กับงาน มันก็จะเผลอคิดไปถึงสิ่งอื่น ซึ่งอาจทำให้เป็นทุกข์ เช่น คิดไปถึงจุดหมายปลายทางของงาน จนทำให้ท้อเมื่อเห็นว่ามันยังอยู่อีกไกล อีกตั้งนานกว่าจะเสร็จ ผลก็คือทำไปก็บ่นไป(ในใจ)ว่าเมื่อไหร่จะเสร็จสักที หรือเกิดความกังวลว่าหากเสร็จไม่ทัน จะเกิดอะไรขึ้น หากงานออกมาไม่ดีเจ้านายหรือคนอื่นจะว่าอย่างไร บางทีก็ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นว่า ทำงานน้อยกว่าเรา ทำไมเราต้องทำงานหนักกว่าคนอื่น ส่วนใหญ่แล้วคนเราทำงานอย่างมีความทุกข์ก็เพราะใจไม่อยู่กับงาน แต่ส่งจิตออกไปเพ่นพ่านแบบนี้ ตรงกันข้ามเมื่อใดที่ใจอยู่กับงาน ก็จะมีความสุขกับงานนั้นได้ง่ายขึ้น

ยิ่งเจองานที่ไม่ชอบ ก็ยิ่งควรจดจ่ออยู่กับงานนั้น มิเช่นนั้นใจก็จะจมอยู่กับความไม่ชอบ เอาแต่บ่นงอแงอยู่ในใจ จะว่าไปแล้ว ปัญหาจริงๆ ไม่ได้อยู่ที่เนื้องาน แต่ส่วนใหญ่มักอยู่ที่ท่าทีหรือการวางใจของเรา ถ้าเราวางใจไม่ถูกต้อง (เช่น ใจไม่อยู่กับงาน)หรือมีท่าทีเป็นลบต่องาน แม้งานจะเบา ไม่ยาก เราก็ทำด้วยใจที่เป็นทุกข์

อีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้คือ ฉันทะ คือ ความใฝ่ในงาน หรือรักที่จะทำงานนั้น ฉันทะจะเกิดขึ้นได้ส่วนหนึ่งก็เพราะเราเห็นคุณค่าหรือประโยชน์ของงานนั้น งานที่คุณไม่ชอบ ลองดูให้ดีก็จะพบว่า มันก็มีคุณค่าหรือมีประโยชน์ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เช่น ประโยชน์ต่อหน่วยงาน หรือส่วนรวม การเห็นคุณค่าของมัน จะช่วยให้คุณรู้สึกดีต่องานนั้น และเกิดใจรักในที่สุด

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved