ปุจฉา-วิสัชนา > ไหว้เชงเม้งตามประเพณีได้หรือไม่หากนับถือพุทธ
กลับหน้าแรก

ไหว้เชงเม้งตามประเพณีได้หรือไม่หากนับถือพุทธ

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 23 เมษายน 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการพระอาจารย์ไพศาลด้วยความเคารพ ปุจฉา - เมื่อการปฏิบัติธรรมเจริญจนจิตยอมรับพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่อาศัยอย่างแนบแน่นแล้ว แต่ด้วยการที่ยังเป็นผู้ครองเรือน มีหน้าที่ต่อสามี บุตรและญาติๆ ทำให้ต้องเกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีบางอย่างที่ทำให้จิตใจอึดอัด และในฐานะสะใภ้ของครอบครัวคนจีนจึงต้องข้องเกี่ยวกับ การไหว้บรรพบุรุษ(เชงเม้ง) หลายปีที่ผ่านมา โยมใช้วิธีเลี่ยงไปปฏิบัติธรรมแต่คราวนี้หมดทางเลี่ยงเพราะ สามีขอร้อง โยมกราบขอความเมตตาขอคำแนะนำ ในการวางใจ และการวางกายให้เหมาะสมกับการเป็นลูกพระพุทธเจ้าด้วยเจ้าค่ะ

 

การไหว้บรรพบุรุษตามประเพณีจีน อาตมามองว่าไม่ได้ขัดกับวิถีของชาวพุทธแต่อย่างใด เพราะไม่ได้เป็นการวิงวอนร้องขอหรือพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แต่เป็นการแสดงถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ เป็นแต่ความเชื่อบางอย่างไม่ตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้า แต่ก็ไม่ใช่สาระสำคัญ หากเราตัดส่วนนี้ไป คือเรื่องปรโลกหรือภพหน้า ประเพณีเช็งเม้งก็มีประโยชน์ที่เห็นได้ชัดอยู่หลายประการ เช่น เป็นโอกาสที่ญาติพี่น้องจะได้มาพบกัน ได้มีกิจกรรมร่วมกัน เป็นการรักษาสายสัมพันธ์ให้ยั่งยืน อีกทั้งยังช่วยให้เด็กรุ่นหลัง ๆ ได้รู้ถึงรากเหง้าของตน หาไม่ก็จะลืมเลือนไปอย่างน่าเสียดาย อาตมาเชื่อว่าคนเราต้องมีรากเหง้า ไม่ควรละเลยหลงลืม รากเหง้านั้นจะช่วยให้รู้จักตัวเอง คนที่รู้จักตัวเอง และรู้กำพืดของตน จะมีที่ยืนที่มั่นคงและรู้จักตำแหน่งแห่งหนของตนในโลกที่กว้างใหญ่และสลับซับซ้อน
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved