ปุจฉา-วิสัชนา > ค้างคาใจเพราะแม่ฆ่าตัวตาย
กลับหน้าแรก

ค้างคาใจเพราะแม่ฆ่าตัวตาย

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 22 เมษายน 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

นมัสการหลวงพ่อค่ะ คือดิฉันมีปัญหาที่ค้างในใจค่ะแม่ดิฉันฆ่าตัวตาย ท่านเป็นคนที่เข้าวัดฟังธรรม แต่สุดท้ายท่านก็ทำในสิ่งที่ทางพุทธศาสนาสอนไว้ว่าเป็นบาปสูงสุด มันทำให้ดิฉันหมดความศรัทธาและเชื่อมั่นในตัวเอง ผ่านไป 5 ปี ดิฉันวางเหตุการณ์นี้ลงไม่ได้โทษตัวเองตลอดเวลาที่ไม่สามารถจะทำอะไรได้ มันเป็นปัญหาที่ดิฉันจมอยู่กับมัน บางครั้งเหมือนมีความรู้สึกว่าเราจะต้องทำเหมือนที่แม่เราทำหรือไม่ ดิฉันรู้สึกแย่เป็นโรคซึมเศร้าเบื่อหน่ายในชีวิต โชคดีที่มีกัลยาณมิตรอยู่บ้างให้ย้อนกลับมามองพุทธศาสนา เดินตามแนวทางของพระพุทธเจ้า ตอนนี้ดิฉันก็ยังไม่สามารถจะวางมันลงได้ ดิฉันควรจะทำอย่างไรดีค่ะ

 

ก่อนอื่นควรเข้าใจว่า การฆ่าตัวตายไม่ใช่บาปสูงสุด ในทัศนะของพุทธศาสนา กรรมหนักหรืออนันตริยกรรมได้แก่ ฆ่าแม่ ฆ่าพ่อ ฆ่าพระอรหันต์ ทำร้ายพระพุทธเจ้า และ ทำให้สงฆ์แตกกัน การฆ่าตัวตายนั้นถือเป็นบาปก็เพราะเป็นการจบชีวิตตัวเองด้วยจิตอกุศล เช่น โทสะ ทำให้มิอาจไปสุคติได้

เวลาคนรักจากไปด้วยเหตุที่ผิดธรรมชาติ คนที่อยู่ข้างหลังย่อมอดโทษตัวเองไม่ได้ เช่น ลูกจมน้ำตาย หรือประสบอุบัติเหตุ พ่อแม่น้อยคนที่ไม่รู้สึกผิด หลายคนโทษตัวเองเพราะคิดว่าหากตนไม่ทำอย่างนั้น หรือหากตนทำอย่างนี้ ลูกก็จะไม่ประสบเหตุร้าย แต่ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นการตั้งสมมติฐานที่เป็นไปไม่ได้ เกิดจากการไม่ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นแล้ว

กรณีของคุณก็เช่นกัน อาตมาอยากให้คุณมองอีกแง่หนึ่งว่าไม่มีใครหยั่งรู้อนาคตได้ อาตมาเชื่อแน่ว่าหากคุณรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับแม่ของคุณ คุณย่อมไม่นิ่งเฉย แต่จะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อป้องกันมิให้แม่ทำเช่นนั้น แต่คุณย่อมรู้ดีแก่ใจว่า คุณมิอาจหยั่งรู้ล่วงหน้าว่าแม่จะคิดสั้นเช่นนั้น

อดีตนั้นผ่านไปแล้ว คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ในอดีตได้ คุณจึงควรหันมาใส่ใจกับปัจจุบัน เพราะเป็นช่วงเวลาเดียวเท่านั้นที่คุณสามารถทำให้เกิดสิ่งดี ๆ ขึ้นได้ตามใจปรารถนา อาตมาไม่แนะนำให้คุณลืมอดีต แต่อยากแนะนำให้คุณยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต หากยังมีความรู้สึกว่าตนมีส่วนผิด ก็ขอให้คุณให้อภัยแก่ตนเอง

ขณะเดียวกันก็อยากแนะนำว่าคุณควรทำให้ความตายของคุณแม่กลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ เช่น เป็นสิ่งกระตุ้นเตือนให้คุณหมั่นทำความดี ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า อย่าให้ความตายของแม่กลายเป็นสิ่งที่เปล่าประโยชน์ แต่ทำให้ความตายของแม่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งดีงาม เช่น ทำให้คุณเข้าหาธรรม และฝึกฝนพัฒนาตนจนเกิดปัญญา เข้าใจความจริงของชีวิต และเป็นอิสระจากความทุกข์ ตลอดจนช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น เป็นต้น

ในทางตรงข้ามหากความตายของแม่กลายเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความตกต่ำของชีวิตคุณ แม่ย่อมเป็นทุกข์แน่หากมีญาณวิถีล่วงรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณ ถ้าคุณรักแม่ ก็ควรทำให้ความตายของแม่เป็นจุดเริ่มต้นของการก่อเกิดสิ่งดีงามที่เป็นบุญกุศลอย่างต่อเนื่องยาวนาน อย่าพยายามทำในสิ่งที่ตรงข้ามเลย

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved