ปุจฉา-วิสัชนา > เสื่อมศรัทธาในพระสงฆ์ ด้วยเรื่องตักบาตร
กลับหน้าแรก

เสื่อมศรัทธาในพระสงฆ์ ด้วยเรื่องตักบาตร

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 21 เมษายน 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

ขอกราบนมัสการพระอาจารย์ที่เคารพอย่างสูง ดิฉันสำรวจตัวเองแล้วรู้สึกว่าเกิดปัญหากับความเคารพและศรัทธาในพระสงฆ์ ขออนุญาตเล่าความนะคะ

เมื่อตอนเด็ก คุณแม่พาไปใส่บาตรตอนเช้าทุกวัน และเกือบทุกวันที่จะเจอพระสงฆ์ 1 รูป ที่จะแสดงพฤติกรรมไม่พอใจในอาหาร ซึ่งทำให้ดิฉันเลิกใส่บาตรกับแม่มาตั้งแต่นั้น (แต่ยังคงไปทำบุญปกติ) ซึ่งแม่เห็นว่ากลัวจะเป็นปัญหาในอนาคต จึงพาดิฉันไปพบเจ้าอาวาสวัดเพื่อฟังธรรมให้คลายความรู้สึกนี้ ซึ่งก็มิได้ลดน้อยลงจึงทำให้ดิฉันไม่ใส่บาตรพระสงฆ์อีกเลย แต่ยังคงทำบุญ และเมื่อเวลาผ่านไป ดิฉันเริ่มทำงานก็เริ่มต้นใส่บาตรอีกครั้งหนึ่ง แต่คราวนี้เลือกใส่แต่กับเณรเท่านั้น จะแอบเมื่อพระสงฆ์เดินผ่าน และเมื่อไม่นานมานี้ก็พยายามใหม่อีกครั้ง ไม่เลือกว่าจะเณรหรือเป็นพระสงฆ์ แต่ก็เหมือนบาปกรรม ไปเจอกับพระสงฆ์ที่ขาดการสำรวมอีกครั้ง แต่ในใจของดิฉันยังยึดมั่นในพระพุทธเจ้า และพระธรรม รวมถึงพระสงฆ์รูปอื่น ๆ ที่ดิฉันศรัทธาด้วยการอ่านหนังสือ ฟังธรรม แต่ปัจจุบันนี้ ดิฉันก็ยังไม่สามารถใส่บาตรตอนเช้าให้กับพระสงฆ์ได้อีกเช่นเคย สิ่งที่ข้าพเจ้ากระทำอยู่จะเป็นบาปติดตัวดิฉันไหมค่ะ ขอกราบมนัสการอีกครั้งค่ะ

 

การทำบุญนั้นจะเกิดประโยชน์หรือเป็นบุญอย่างแท้จริง ก็ต่อเมื่อทั้งผู้รับและผู้ให้มีจิตใจผ่องใส (เพราะพระพุทธองค์ตรัสว่า “ บุญเป็นชื่อหนึ่งของความสุข”) หากทำแล้ว ผู้รับก็ไม่พึงพอใจ ส่วนผู้ให้ก็มีจิตใจหม่นหมองเมื่อเห็นผู้รับมีอาการดังกล่าว ก็ควรหลีกเลี่ยงเสีย หาไม่อาจทำให้ผู้ให้ทานนั้นเกิดความเสื่อมศรัทธาในการทำบุญ ซึ่งจะเป็นผลเสียยิ่งกว่าเดิม
การที่คุณยังมีจิตใจใฝ่ในบุญ และมีศรัทธาในพระสงฆ์ เป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนา

อย่างไรก็ตามอาตมาอยากเสนออีกแง่มุมหนึ่งให้คุณได้พิจารณาคือ แม้จะมีพระบางรูปที่มีพฤติกรรมอย่างที่คุณว่า แต่ก็ยังมีพระและเณรอีกมากมายที่ยินดีและอนุโมทนาเมื่อได้รับอาหารจากญาติโยม หากคุณยังคงใส่บาตรอยู่ เชื่อว่าอาหารที่คุณถวายจะถึงและเป็นประโยชน์แก่พระเณรเหล่านี้ด้วย แต่หากบังเอิญคุณพบพระที่มีพฤติกรรมไม่พอใจในอาหาร ควรถือว่าเป็นการฝึกใจของคุณให้มั่นคงในธรรม เพราะการทำความดีนั้นบางครั้งก็ต้องพบอุปสรรค แต่หากคุณไม่ย่อท้อในการทำความดี จิตใจก็จะเข้มแข็งมั่นคงมากขึ้น ทำให้สามารถเผชิญกับอุปสรรคที่ใหญ่กว่านั้นในอนาคต

จะถือว่านี้เป็นการฝึกใจให้ไม่หวั่นไหวในโลกธรรมก็ได้ เพราะตราบใดที่เรายังหวั่นไหวในโลกธรรม เช่น ยินดีเมื่อมีคำชม ยินร้ายเมื่อมีคำตำหนิ เราจะหาความสุขได้ยาก เพราะอยู่ที่ไหนก็หนีคำตำหนิไม่พ้น แม้ทำความดีก็ยังมีคนไม่พอใจหรือค่อนแคะอยู่นั่นเอง อยากให้คุณมองว่าพระที่มีพฤติกรรมไม่พอใจเหล่านั้นมาฝึกให้คุณมีความมั่นคงในธรรมและไม่หวั่นไหวในโลกธรรม ถ้าคุณใส่บาตรโดยไม่สนใจว่าพระที่รับบาตรนั้นจะชื่นชมยินดีหรือไม่พอใจในตัวคุณ แค่ได้ทำความดีคุณก็พอใจแล้ว นั่นก็แสดงว่าคุณสอบผ่านไปขั้นหนึ่งแล้ว คำสรรเสริญหรือคำตำหนิของผู้อื่นจะมีอิทธิพลต่อคุณน้อยลง จิตใจคุณจะเป็นอิสระมากขึ้น และมีความสงบเย็นได้ง่ายขึ้น

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved