ปุจฉา-วิสัชนา > อยากให้มีวิทยุคลื่นธรรมะเยอะ ๆ
กลับหน้าแรก

อยากให้มีวิทยุคลื่นธรรมะเยอะ ๆ

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 20 เมษายน 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

ผมชอบฟังวิทยุรายการธรรมะแต่บางวันคลื่นก็ไม่ดี ผมอยากให้มีคลื่นธรรมะเพิ่มมาอีกเยอะๆ จะได้ฟังธรรมะได้ตลอดเวลา อยากให้มีคลื่นของพระอาจารย์ด้วยครับ

 

ทุกวันนี้มีคลื่นธรรมะอยู่มากมาย ทั้ง AM และ FM คิดว่าคุณคงหาได้ไม่ยาก ส่วนที่คุณเสนอให้มีคลื่นธรรมะของอาตมานั้น อาตมาคิดว่าคงไม่เหมาะ เพราะมีคำสอนของครูบาอาจารย์อีกหลายท่านที่น่าฟังน่าศึกษา คลื่นธรรมะควรจะมีคำสอนของครูบาอาจารย์ที่หลากหลาย ไม่ควรจำกัดที่คำสอนพระรูปใดรูปหนึ่ง จะว่าไปแล้วคลื่นธรรมะไม่ว่าวิทยุหรือโทรทัศน์ ควรเน้นคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลัก โดยมีคำสอนของครูบาอาจารย์เป็นส่วนเสริมหรือส่วนประกอบ
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved