ปุจฉา-วิสัชนา > ไม่ศรัทธาแต่(อาจ)ต้องเปลี่ยนศาสนาเมื่อแต่งงาน
กลับหน้าแรก

ไม่ศรัทธาแต่(อาจ)ต้องเปลี่ยนศาสนาเมื่อแต่งงาน

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 19 เมษายน 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการคะหลวงพ่อ ดิฉันรักผู้ชายคนนึง ซึ่งเขานับถือศาสนาอิสลาม และแล้วก็จะต้องแต่งงานกัน ซึ่งกระนั้น ดิฉันต้องเปลี่ยนศาสนาด้วย .... แต่ดิฉัน ต้องจำใจยอมเปลี่ยนเพื่อคนที่เรารักและครอบครัวของเขาจะได้ยอมรับเรา..แต่ใจของดิฉันต่อต้านและไม่ยอมรับ เวลาจะไปทำบุญที่วัดก็เกรงใจแฟน .... ดิฉันควรคิด ควรทำ ยังไงดีคะ...สภาวะนี้เหมือนดิฉัน จะกลายเป็นคนไม่มีศาสนาไปในที่สุด เพราะนู่นก็ไม่ยอมรับ นี่ก็กล้าทำคะ

 

เท่าที่อาตมาเข้าใจ แม้เป็นมุสลิมก็ยังสามารถทำบุญแก่พระในพุทธศาสนาได้ อาตมายังเคยเห็นสตรีมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ใส่บาตรให้พระ อย่างไรก็ตามฟังดูคุณก็ยังไม่มีศรัทธาในศาสนานั้น อาตมาไม่แน่ใจว่าหากคุณต้องเปลี่ยนศาสนาด้วยความจำเป็น แต่ใจยังมีศรัทธาในพระรัตนตรัย บทบัญญัติของศาสนาอิสลามจะอนุญาตหรือไม่ แต่ถ้าพูดในแง่ของพุทธศาสนาแล้ว ไม่มีข้อจำกัดหรือข้อห้ามในเรื่องนี้

อาตมาไม่แน่ใจว่าตามบัญญัติของศาสนาอิสลามจริง ๆ หญิงหรือชายที่แต่งงานกับมุสลิม จะต้องเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามหรือไม่ ที่พูดเช่นนี้ก็เพราะเคยรู้จักครอบครัวหนึ่งซึ่งชายเป็นมุสลิมแต่หญิงเป็นคริสต์ ครอบครัวของฝ่ายชายจัดว่าเป็นมุสลิมที่ปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลามโดยไม่ขาดตกบกพร่อง แต่ก็ไม่ได้บังคับให้ฝ่ายหญิงเปลี่ยนศาสนา เข้าใจว่าครอบครัวแบบนี้มีอยู่มาก คุณควรปรึกษาผู้รู้ด้านศาสนาอิสลามดู ที่สำคัญก็คือควรพูดคุยกับคนรักและครอบครัวของเขาให้เข้าใจด้วย แต่หากฝ่ายนั้นยืนยันให้คุณเปลี่ยนศาสนา คุณก็ต้องตัดสินใจด้วยตัวเองว่าจะทำอย่างไร

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved