ปุจฉา-วิสัชนา > พบพระเล่นคุณไสย ควรทำอย่างไร
กลับหน้าแรก

พบพระเล่นคุณไสย ควรทำอย่างไร

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 17 เมษายน 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบพระอาจารย์เจ้าค่ะ.. พระที่วัดชอบเล่นคุณไสยปล่อยของให้กับโยมเราจะต้องทำอย่างไรเจ้าค่ะ.. จึงจะทำให้พระรูปนี้ไม่หลงไปในอวิชชา คนที่โดนของก็เยอะแต่พูดหรือบอกเขาไม่เชื่อ.. สงสารเขานะเจ้าค่ะที่เดินผิดทาง

 

อย่างแรกที่ญาติโยมจะทำได้ก็คือ อย่าไปส่งเสริมท่านหรือเห็นดีเห็นงามกับสิ่งที่ท่านทำ หากทำได้มากกว่านั้น เช่น ถ้ามีหลักฐานว่าท่านทำคุณไสยปล่อยของให้แก่ผู้อื่น ก็ควรแจ้งให้พระผู้ใหญ่ที่อยู่เหนือท่านให้ทราบ หรือแจ้งไปทางสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ แต่ก็ต้องเผื่อใจด้วยว่าอาจไม่มีอะไรเกิดขึ้นจากพระผู้ใหญ่หรือหน่วยงานดังกล่าวหากว่าไม่มีการติดตามจากสื่อมวลชน
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved