ปุจฉา-วิสัชนา > เจ้านายให้ทำงานของคนอื่น
กลับหน้าแรก

เจ้านายให้ทำงานของคนอื่น

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 16 เมษายน 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

ขอเรียนถามพระอาจารย์ค่ะ ปัญหา เจ้านายเห็นเราเป็นคนทำงานดีและเร็ว จึงมักมอบหมายให้ทำงานเพิ่มโดยย้ายงานของเพื่อนร่วมงานที่ทำงานช้า และงานค้างเสมอ ๆ หรือทำเสียไว้ มาโปะที่เรา ทุกครั้งเป็นอย่างนี้เสมอ จนเหนื่อยทั้งกายและใจ เพื่อนร่วมงานที่มีก็ทำงานมีปัญหาทำงานล่าช้าบ่อยครั้ง ช่วยเท่าไรก็กลับมาช้าอีก จนตอนนี้คือเจ้านายจะโอนงานที่ช้า ๆ บางส่วนมาให้เราถาวร โดยเขาจะงานลดลง แต่เราจะงานมากขึ้น ไม่เห็นทางออกเลยค่ะ ว่าจะทำอย่างไรดี บริษัทไม่มีนโยบายจ้างคนเพิ่ม ไม่เลื่อนตำแหน่งและไม่เพิ่มเงินให้ เจ้านายเห็นว่าเราทำได้ จึงทุ่มงานมาเรื่อยๆ ตอนนี้เครียดมากค่ะ อยากเรียนถามพระคุณเจ้าว่าจะจัดการปัญหานี้อย่างไร อีกอย่างคือ ที่ทำงานนี้ ถ้าใครทำงานยากๆไม่ได้ จะได้รับมอบหมายให้ทำงานง่ายๆ และนำงานที่ยากๆมาให้คนที่ทำงานได้ดีคนอื่น โดยมีตำแหน่งเท่าๆกัน กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะ

 

อย่างแรกที่คุณควรทำก็คือ อย่าซ้ำเติมตัวเองด้วยใจที่เป็นทุกข์ งานหนักนั้นทำให้เหนื่อยก็จริง แต่หากใจเอาแต่บ่นตีโพยตีพาย หรือไม่พอใจที่ทำงานหนักกว่าคนอื่น ก็จะทำให้ความทุกข์เพิ่มพูนขึ้น ถ้าจะเหนื่อยก็ขอให้เหนื่อยอย่างเดียว คือเหนื่อยเพราะงาน อย่าให้ต้องเหนื่อยสองอย่าง คือเหนื่อยเพราะงาน กับเหนื่อยเพราะใจที่เป็นทุกข์ ความรู้สึกว่าเจ้านายไม่เป็นธรรม เพื่อนกินแรง มักทำให้เป็นทุกข์หรือเหนื่อยใจ ยิ่งกว่าการทำงานเสียอีก ลองสังเกตดูแม้งานจะมาก แต่ถ้าใจยอมรับงานนั้น จะไม่รู้สึกเหนื่อยมากเท่ากับเวลาทำงานที่เราไม่ชอบหรือไม่พอใจ

อย่างไรก็ตาม นอกจากการทำใจแล้ว เมื่อมีความไม่ถูกต้อง ก็ควรหาทางแก้ไขด้วย ในกรณีนี้ หากคุณคิดว่าไม่ไหวแล้วจริง ๆ ก็ควรหาโอกาสพูดคุยเรื่องนี้กับเจ้านายของคุณ บอกให้เขารู้ว่าคุณทำเต็มที่แล้ว หากมีภาระมากกว่านี้ คุณภาพของงานก็จะตกลง หรือเสร็จไม่ทันกำหนด ส่งผลเสียต่อหน่วยงานได้

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved