ปุจฉา-วิสัชนา > สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงไหม
กลับหน้าแรก

สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงไหม

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 16 เมษายน 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

มีเรื่องสงสัย จะถามพระอาจารย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีจริงหรือเปล่า (กรณีนักการเมืองไปท้าสาบานที่ วัดพระแก้ว ก็ไม่เห็นมีใครเป็นไรนี่ กี่คน ต่อกี่คนที่ไปสาบาน หรือว่าเขาบริสุทธิ์)

 

ถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณพูดถึง หมายถึง เทวดาหรืออิทธิปาฏิหาริย์ พุทธศาสนายอมรับว่ามีจริง ดังเห็นได้ว่าในพระไตรปิฎกมีกล่าวถึงมากมายหลายตอน แต่พุทธศาสนามองว่านั่นไม่ใช่สรณะอันประเสริฐ ไม่ทำให้มนุษย์พ้นทุกข์หรือพัฒนาตนจนเป็นอิสระได้อย่างแท้จริง ส่วนกรณีที่นักการเมืองท้าสาบานที่วัดพระแก้วแล้วไม่เป็นอะไรนั้น ก็อาจเป็นเพราะว่ากรรม (คือการผิดคำสาบานหรือโกหก)นั้นยังไม่เกิดผล หรือเป็นเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่ทำหน้าที่ ไม่มีคุณธรรม (เทวดาที่มีกิเลสหรือเห็นแก่สินบนก็มีอยู่) ดังนั้นจึงไม่ใช่สรณะอันประเสริฐ

เรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ ประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่ามีจริงหรือไม่ เพราะพิสูจน์ยาก ถ้ามัวแต่ทุ่มเถียงกันเพื่อยืนยันหรือปฏิเสธ ก็จะเสียเวลามาก สิ่งที่สำคัญมากกว่าก็คือ การมีท่าทีที่เป็นประโยชน์ กล่าวคือ แม้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริง ก็ไม่หวังพึ่งพา แต่พึ่งพาคุณธรรมและความเพียรของตนเป็นหลัก

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved