ปุจฉา-วิสัชนา > พ่อกินเหล้า ไม่มีความรับผิดชอบ
กลับหน้าแรก

พ่อกินเหล้า ไม่มีความรับผิดชอบ

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 16 เมษายน 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการครับ พระอาจารย์ ขออนุญาตรบกวนสอบถามครับ ผมมีบิดาที่กินเหล้า และ ไม่มีความรับผิดชอบอะไรเลยครับ ผมควรทำอย่างไรดีครับ ผมต้องทำหน้าที่ผู้นำครอบครัวครับ ขอบคุณครับ

 

คุณควรขอร้องท่านให้กินเหล้าแต่พอประมาณ จะหวังให้ท่านเลิกทีเดียวย่อมเป็นไปได้ยาก ขณะเดียวกันก็ควรให้ท่านรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของตัวเอง จะกินตามอารมณ์โดยหวังว่าลูกจะหาเงินมาสนองอย่างไม่มีขีดจำกัดไม่ได้ และหากเป็นไปได้คุณควรหาเวลาอยู่กับท่านมาก ๆ พาท่านไปเที่ยวตามที่ต่าง ๆ เพื่อห่างจากบรรยากาศหรือสิ่งแวดล้อมที่ชวนให้อยากกินเหล้า ความสนิทสนมระหว่างพ่อกับลูก จะช่วยให้ท่านฟังคุณมากขึ้นเวลาคุณชวนให้ท่านเลิกเหล้าหรือกินให้น้อยลง
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved