ปุจฉา-วิสัชนา > ปฏิบัติธรรมแล้วติดสบาย
กลับหน้าแรก

ปฏิบัติธรรมแล้วติดสบาย

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 15 เมษายน 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการเรียนถามว่าเมื่อใจมีทุกข์ แล้วการที่ปฏิบัติธรรมแล้วจิตใจสงบ สบาย และอยากจะปฏิบัติอีกนี่ถือว่าผิดเพราะยึดติดหรือไม่คะ พระอาจารย์มีข้อแนะนำอย่างไรไม่ยึดติดทั้งสุขและทุกข์คะ

 

ไม่ถือว่าผิดหรอก ถ้าคุณอยากปฏิบัติเพราะได้รับความสุขใจ ย่อมเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะช่วยส่งเสริมให้คุณเกิดฉันทะหรือความใฝ่ใจในการปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม เวลาลงมือปฏิบัติ ควรปล่อยวางความคาดหวังว่าจะเกิดความสงบหรือความสุขใจ เพราะถ้าคุณทำด้วยความคาดหวัง จะเป็นทุกข์ได้เวลาไม่เกิดความสงบหรือความสุขใจอย่างที่คาดหวัง แม้ว่าเมื่อวานคุณจะได้รับความสุขใจอย่างไรในระหว่างการปฏิบัติ มาถึงวันนี้เมื่อจะปฏิบัติก็ควรวางประสบการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเสีย เพราะมันเป็นอดีตไปแล้ว คุณควรใส่ใจกับปัจจุบัน และปฏิบัติด้วยใจที่เปิดกว้างรับรู้แต่เฉพาะปัจจุบันขณะ อย่าให้อดีตมาครอบงำจิตใจของคุณ

นอกจากนั้นในระหว่างที่ปฏิบัติ จะมีสุขหรือทุกข์ ก็เพียงแต่รับรู้เฉย ๆ อย่าหลงใหลเมื่อเจอสุข และอย่าผลักไสเมื่อเจอทุกข์ หลวงพ่อชา สุภัทโท เปรียบทุกข์ว่าเหมือนหัวงู ส่วนสุขนั้นคือหางงู จับหัวงู ก็โดนมันกัด ส่วนหางงูหากจับแล้วไม่รีบปล่อย ก็โดนมันแว้งกัด ดังนั้นเมื่อเกิดความสุขสงบในจิตใจ ก็อย่าไปยึดติดถือมั่น เพราะมันก็ไม่เที่ยง พอมันแปรเปลี่ยนไป หากยึดมัน ใจก็จะเป็นทุกข์ ดังนั้นจึงแค่ดูมันเฉย ๆ ก็พอแล้ว

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved