ปุจฉา-วิสัชนา > กรณีธรรมกาย
กลับหน้าแรก

กรณีธรรมกาย

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 13 เมษายน 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

คำถามที่หนึ่ง กราบนมัสการท่านอาจารย์ไพศาล ค่ะ มีคำถามทางธรรมถึงสิ่งที่กระทบใจอยู่ในปัจจุบัน ขอความกรุณาท่านอาจารย์ได้ให้คำสอนค่ะ ท่านอาจารย์พุทธทาสได้สอนว่าให้มองที่ใจเราให้จัดการกับความรู้สึกในใจ ปล่อยวาง อย่าได้ยึดเป็นตัวเราของเรา และมองในจุดที่ดีของเค้า ซึ่งก็ได้พยายามฝึกมาโดยตลอด ทำได้บ้างไม่ได้บ้าง ก็ฝึกไป และมองข้ามสิ่งกระทบให้มากๆ แต่ช่วงหลังๆ นี้ จนถึงตอนนี้ แนวทางปฏิบัติของธรรมกาย ที่ออกทางสื่อมีมากจนกระทบใจ เกิดความหงุดหงิดเป็นอันมาก เพราะไม่เข้าใจว่า ทำไมเป็นองค์กรใหญ่ที่เข้าถึงพุทธศาสนิกชนได้มาก แต่ไม่สอนแนวทางพุทธที่ถูกต้องให้กับสังคมไทย เช่น การโปรยดอกไม้ให้พระท่านเดิน หรือ การจัดระเบียบการตักบาตรที่ดูแล้ววุ่นวายมีขั้นตอนมาก และจุดที่ให้ความสำคัญกลับไปอยู่ที่รายชื่อเจ้าภาพเป็นหลัก หรืออีกหลายการกระทำที่ไม่เป็นธรรมชาติในข้อธรรม หลงมัวเมาไปในการทำมากได้มากทางวัตถุ จะจัดการกับความหงุดหงิดนี้อย่างไร เพราะถ้าเลือกที่จะไม่สนใจไม่
ใส่ใจสิ่งที่เค้ากำลังทำกับสังคมไทย ตัวเราเองก็รู้สึกแย่อีก ขอกราบขอบพระคุณค่ะ

คำถามที่สอง กราบนมัสการพระคุณเจ้าครับ กราบขอคำแนะนำหรือกุศโลบายครับ...มันว้าวุ่นใจ จิตไม่สงบ กับเรื่องนี้มาก วางไม่ค่อยลงครับ (ด้านล่าง ผมโพสต์ไว้ในกรุ๊ปหนึ่งเมื่อคืนนึ้) กราบขอบพระคุณครับ

คำถามที่สาม ช่วงนี้มารื้ออ่านเรื่องราววัดพระธรรมกายจากหลายๆที่ โดยเฉพาะจาก กรณีศึกษาฯโดยหลวงพ่อประยุทธ์ ปยุตฺโต และ หลายๆๆๆๆกระทู้ใน pantip.com เนื่องจากมี "สิ่งกระทบ" จากคนใกล้ตัวที่หลงลึก และยิ่งเห็นข่าวหลายอีเวนต์ของวัดฯ ประสบผลสำเร็จ (ไม่ได้อิจฉาเลยนะ เน้น!) แม้มั่นใจว่าตอกย้ำ ความเป็น พุทธเถรวาท ในตัวเองได้มากขึ้น แต่"จิตตก"อย่างแรง!!! ห่อเหี่ยวแบบมากมาย อันนั้น คิดว่าเข้าใจพอควรครับ เรื่องปัญญาใคร เรื่องบุญกิริยาวัตถุ 10 เรื่อง ฯลฯ ของใครของมัน...แต่เรากลับแนะนำให้คนใกล้ตัวหยุดคิด/เลิก หลงทางในวัดพระธรรมกายไม่ได้ หนักกว่านั้น เค้ากลับว่าเรามิจฉามิจฉาทิฐิ ประหนึ่งเราต่อปากคำกับสาวกในนี้แหละ...แต่เขาใกล้ตัว!

การนับถือพุทธศาสนาในไทยมีความหลากหลายมาก เป็นอย่างนี้มานานและจะยังเป็นต่อไป เป็นธรรมดาที่ย่อมมีการนับถือ ปฏิบัติ และสอนที่คลาดเคลื่อนจากหลักธรรมในพุทธศาสนา เมื่อตระหนักเช่นนี้ ก็ควรใช้วิจารณญาณในการฟัง ไม่เชื่อหรือศรัทธาอะไรง่าย ๆ แต่ควรใช้ปัญญา ซึ่งไม่ได้หมายถึงแค่การรู้จักใช้เหตุผล แต่รวมถึงการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองว่าหลักธรรมที่แท้ของพุทธศาสนาคืออะไร พระพุทธเจ้าทรงสอนอะไร จะรู้ได้แน่ชัดก็ต้องศึกษาพุทธวจนะโดยเฉพาะจากพระไตรปิฎก

เมื่อรู้แน่ชัดว่าอะไรคือแก่นแท้ของคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว หากพบว่ามีการสอนหรือความเข้าใจที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน ก็ควรชี้แจงเมื่อมีโอกาส แต่พึงทำด้วยเมตตา อย่าทำด้วยความโกรธ หรือด้วยความยึดติดถือมั่นในความคิดของตน หรือด้วยความเชื่อมั่นว่าตนเองเท่านั้นที่ถูกต้อง (คือทำด้วยทิฐิ และ มานะ)

ขณะเดียวกันกันหากรู้สึกหงุดหงิด ไม่พอใจที่เห็นการสอนที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน ก็ควรมีสติรู้ทัน อย่าให้มันครองใจ เพราะนั่นแสดงว่าเรากำลังถูกครอบงำด้วยความยึดติดถือมั่นในตัวกูของกูแล้ว เมื่อจะแนะนำผู้อื่นให้เข้าใจธรรม หรือรู้จักธรรม เราก็ต้องใช้วิธีการที่ประกอบด้วยธรรมด้วย ไม่ใช่ด้วยกิเลส

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved