ปุจฉา-วิสัชนา > พูดไปก็ไม่มีใครฟัง
กลับหน้าแรก

พูดไปก็ไม่มีใครฟัง

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 13 เมษายน 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะ ตอนนี้หนูมีความทุกข์ รู้สึกน้อยใจคนในครอบครัวเป็นอย่างมาก ทำไมหนูไม่สามารถขจัดความน้อยใจตัวนี้ออกไปจากใจได้ค่ะ หนูมีหน้าที่ทำงานและรับผิดชอบครอบครัวหนูก็ไม่เป็นทุกข์น่ะค่ะ ที่จะต้องหาเงินและให้พี่น้องได้ใช้จ่าย แต่หนูไม่สามารถออกความคิดเห็นใดๆ ได้เลย หลานๆ ก็ไม่เคยทำตามในสิ่งที่หนูสอน พี่ชายไม่เคยรับฟังความคิดเห็นของหนู ความรู้สึกน้อยใจมันมีมากขึ้น กลายเป็นความเบื่อหน่ายไม่อยากอยู่ในภาวะแบบนี้ ไม่อยากเห็นหน้าคนที่หนูรักที่สุด เป็นห่วงที่สุด หนูไม่รู้เป็นตัวอะไรในบ้านค่ะ เหมือนมีหน้าที่แค่หาเงิน หนูอยากทราบว่า ถ้าหนูมีความรู้สึกแบบนี้ หนูควรใช้ธรรมข้อใหนพิจารณาค่ะ

 

คงเป็นเพราะคุณเป็นคนขี้เกรงใจ ไม่ค่อยกล้าแสดงความคิดเห็น คล้อยตามผู้อื่นอยู่เสมอ ผู้คนในบ้านจึงไม่ค่อยเกรงใจคุณ แม้แต่หลานก็ไม่ฟังคุณ ทั้ง ๆ ที่คุณรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในบ้าน แต่ใคร ๆ คงคิดว่าคุณมีหน้าที่หาเงินให้เขาใช้ อาตมาอยากแนะนำให้คุณกล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเห็นว่ามีความไม่ถูกต้องเกิดขึ้น ต้องกล้าพูด โดยใช้หลักธรรมาธิปไตย คือการถือธรรมหรือความถูกต้องเป็นใหญ่ ซึ่งต่างจากอัตตาธิปไตย (ถือตนเป็นใหญ่) และ โลกาธิปไตย (ถือเอาโลกหรือผู้อื่นเป็นใหญ่) ถ้าคุณพูดและทำโดยมุ่งความถูกต้อง ใช้วาจาสุภาพ ไม่เอาอารมณ์หรือเหตุผลของตนเป็นใหญ่ (อัตตาธิปไตย) และไม่หวั่นไหวต่อคำพูดของคนอื่นหรือคล้อยตามเขาทุกอย่าง (โลกาธิปไตย) ผู้คนในบ้านจะฟังคุณและเคารพความคิดเห็นของคุณมากขึ้น
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved