ปุจฉา-วิสัชนา > ความสัมพันธ์ > ทำสมาธิภาวนาให้ถูกต้อง
กลับหน้าแรก

ทำสมาธิภาวนาให้ถูกต้อง

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 29 มีนาคม 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

นมัสการพระอาจารย์ที่เคารพอย่างสูง ผมอ่านวิธีทำสมาธิโดยการเคลื่อนไหวจากหนังสือและนำไปปฏิบัติเองประมาณ 20 นาที แล้วจึงใช้วิธีภาวนาพุทโธต่ออีก 40 นาทีโดยประมาณ ขอนมัสการถามว่า มีอะไรไม่ถูกต้องหรือไม่ และมีอะไรเป็นตัวบอกให้เราได้ว่า ก้าวหน้าไปบ้างแล้ว

 

การทำสมาธิภาวนานั้น ประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่า ทำนานเท่าใด มีลำดับขั้นตอนอย่างไร หรือมีกิริยาอาการอย่างไร แต่อยู่ที่การวางใจ หากวางใจถูกต้อง ไม่ว่าอยู่ในอิริยาบถใด ก็เป็นสมาธิภาวนาได้ เพราะเหตุนี้การบรรลุธรรมจึงเกิดขึ้นได้ในทุกอิริยาบถและทุกโอกาส

อย่างไรก็ตาม อาตมาอยากแนะนำว่า หากคุณยังใหม่ต่อการปฏิบัติ หรือเพิ่งเริ่มปฏิบัติ ควรเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเป็นหลัก แล้วทำให้ชำนาญหรือคล่องแคล่ว หากจับหลักได้ จะทำวิธีอื่นประกอบไปด้วยก็ได้ แต่อย่าเพิ่งทำหลายวิธีพร้อม ๆ กัน เพราะจะสับสน และอาจจะลงเอยด้วยการทำไม่ได้ผลดีเลยสักอย่าง ทำให้ท้อแท้ต่อการปฏิบัติ จนเลิกไปเลยก็ได้

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved