ปุจฉา-วิสัชนา > การดำเนินชีวิต > อาฆาตพยาบาท แก้อย่างไร
กลับหน้าแรก

อาฆาตพยาบาท แก้อย่างไร

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 24 มีนาคม 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
กราบนมัสการครับ เรียนถามพระอาจารย์มีเพื่อนของผมเป็นคนอาฆาตคนมาก พูดอธิบายยังไงก็ไม่ฟัง จะทำไงดีถึงจะทำให้เขาเลิกอาฆาตคนได้ครับ

 

ความอาฆาตนั้นเกิดขึ้นจากความเจ็บปวดที่ถูกผู้อื่นกระทำจึงเกิดโทสะอยากทำร้ายตอบโต้ เมื่อคุณเจอเพื่อนที่มีความอาฆาต หากจะช่วยเขา ก็ควรเริ่มต้นจากการเข้าใจความรู้สึกเจ็บปวดของเขาก่อน ถ้าละเลยจุดนี้ แล้วไปให้คำแนะนำเขาเลย เขาจะรู้สึกต่อต้านเพราะรู้สึกว่าคุณไม่เข้าใจเขา หรือไม่ได้เจอเรื่องร้าย ๆ อย่างเขา

การเข้าใจความรู้สึกของเขาจะช่วยให้คุณเปิดใจฟังเขาได้ดีขึ้น ไม่ด่วนตัดสินเขาหรือด่วนให้คำแนะนำ เมื่อเข้าใจความรู้สึกของเขาแล้ว ก็อาจชี้แนะให้เขาเห็นว่าความอาฆาตนั้นบั่นทอนจิตใจ(และร่างกาย)ของเขาอย่างไร ทำให้เขาไม่เป็นอันทำอะไร รวมทั้งละเลยสิ่งที่ควรทำ (เช่น หน้าที่การงาน หรือ การดูแลคนใกล้ตัว) คนที่อาฆาตนั้นย่อมมีใจมุ่งร้ายหรืออยากทำร้ายผู้อื่นให้สมอยาก แต่มักลืมไปว่าคนที่ถูกทำร้ายก่อนเป็นคนแรกก็คือตัวเขาเอง หากเขารักตัวเอง ก็ควรบรรเทาความอาฆาตพยาบาทเสีย ควรมีเมตตาต่อตนเองให้มาก ๆ

หากเขาทำตามคำแนะนำดังกล่าวของคุณแล้วรู้สึกดีขึ้น จึงค่อยแนะนำเขาเรื่องการให้อภัยต่อผู้นั้น เพื่อประโยชน์ต่อตัวเขาเอง ไม่ใช่เพื่อใครเลย

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved