ปุจฉา-วิสัชนา > บุญ บาป ศีล ทาน กรรม > ทำบุญจนเกินกำลัง
กลับหน้าแรก

ทำบุญจนเกินกำลัง

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 23 มีนาคม 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
นมัสการครับ พระครู การทำบุญด้วยการสละทรัพย์มากๆ จนเกินกำลังและรู้สึกไม่สบายใจแต่ต้องทำ เพราะต้องฝึกจิตใจไม่ให้ตระหนี่และหรือเพื่อส่งผลบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรเพื่อลดกรรมของตนเอง ไม่ทราบว่าถูกผิดอย่างไรครับ

 

การสละทรัพย์หรือการให้ทานนั้น นอกจากมุ่งประโยชน์ต่อผู้รับแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ให้ด้วย อาทิ ลดความเห็นแก่ตัว บรรเทาความยึดติดถือมั่นในทรัพย์ แม้ว่าใจจะยังมีแรงต้านอยู่ (ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของปุถุชนที่ยังมีความยึดติดถือมั่น) แต่ก็ควรทำบ่อย ๆ เพราะจะช่วยลดความตระหนี่ ต่อไปก็จะทำได้ด้วยความเต็มใจ ถึงตอนนั้นย่อมรู้สึกอิ่มเอิบ สงบเย็น โปร่งโล่งที่ได้ให้ทาน นี้คือบุญที่แท้จริง ( ดังพุทธพจน์ว่า บุญเป็นชื่อของความสุข) นอกจากนั้นบุญจากการให้ทานยังสามารถอุทิศให้แก่ผู้อื่น เช่น ผู้ที่ล่วงลับหรือเจ้ากรรมนายเวรได้ด้วย ดังนั้นที่คุณได้ทำแม้จะมีความรู้สึกฝืนอยู่บ้าง ก็ถือว่าถูกต้องแล้ว

อย่างไรก็ตามการทำบุญนั้นนอกจากมีศรัทธาแล้ว ต้องใช้ปัญญาด้วย ไม่ควรทำบุญเกินกำลังจนก่อปัญหาแก่ตนเองและผู้อื่น(เช่นครอบครัว) เว้นแต่มีความจำเป็นจริง ๆ หรือมุ่งประโยชน์ที่กว้างขวางกว่า ก่อให้เกิดความสุขสวัสดีแก่ส่วนรวมหรือสรรพสัตว์

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved