ปุจฉา-วิสัชนา > การดำเินินชีวิต > รู้และกำหนดรู้ ต่างกันอย่างไร?
กลับหน้าแรก

รู้และกำหนดรู้ ต่างกันอย่างไร?

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 22 มีนาคม 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
ผมสนใจเรื่องการเจริญสติในการปฏิบัติ คำว่า รู้ กับกำหนดรู้ เหมือน หรือแตกต่างกันอย่างไรครับ

 

ขึ้นอยู่กับการตีความ หากเข้าใจว่า “กำหนดรู้” หมายถึงการจ้องเพ่ง ก็จะต่างจากคำว่า “รู้”ที่ใช้ในการเจริญสติ เพราะ “รู้”นั้นหมายถึง รู้เฉย ๆ หรือดู อย่างไม่จ้องเพ่งหรือบังคับจิตให้จดจ่ออยู่กับสิ่งนั้น (ไม่ว่ารูปธรรมหรือนามธรรม ซึ่งเรียกรวม ๆ ว่า“อารมณ์”)

“รู้”แบบหลังนั้น จิตอาจจะแส่ส่ายหรือหลุดจากอารมณ์ได้ แต่เมื่อมีสติระลึกได้ จิตก็จะกลับมารับรู้หรือดูอารมณ์นั้นใหม่ ต่างจากการจ้องเพ่ง จิตอาจจดจ่อหรือแช่อยู่กับอารมณ์นั้นได้นาน ผลที่เกิดขึ้นคือความสงบ แต่สติอาจจะเติบโตได้ช้า หรือไม่ปราดเปรียวว่องไวในการรู้เท่าทันจิต อีกทั้งยังไม่สามารถเห็นจิตอย่างที่มันเป็น เพราะมีการกดข่มบังคับจิตเอาไว้ให้นิ่ง

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved